SP wil selectie aan poort afschaffen

De Socialistische Partij wil stoppen met ‘selectie aan de poort’ van opleidingen in het hoger onderwijs. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat vandaag is gepresenteerd.

Photo by: Flickr Creative Commons

'Zo voorkomen we dat jongeren die wat meer tijd nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen buiten de boot vallen', aldus het conceptprogramma. Kamerlid Jasper van Dijk had dit vorig jaar al verkondigd ten tijde van de protesten in het Amsterdamse Maagdenhuis.

Democratisering

Toen pleitte hij ook voor verregaande democratisering van universiteiten en hogescholen. Dat doet de partij opnieuw in dit verkiezingsprogramma. Studenten en docenten moeten 'maximale inspraak' krijgen en de medezeggenschapsraad kan falende bestuurders ontslaan. Om een eerste stap in die richting te zetten, wil de partij een experiment starten met een ‘democratische universiteit’.

Verder wil de SP een studiebeurs voor alle studenten invoeren, plus een hogere aanvullende beurs voor jongeren uit gezinnen met een lager inkomen. De partij was een van de felste critici van het ‘schuldenstelsel’ dat het kabinet van VVD en PvdA samen met D66 en GroenLinks heeft ingevoerd.

Beter

Het voortgezet onderwijs kan ook beter, menen de socialisten. Zo moeten docenten aan de havo en het vwo allemaal universitair geschoold zijn. 'Wie dat niet is moet de mogelijkheid krijgen zich binnen enkele jaren alsnog universitair te scholen.' Voor de wetenschap heeft de partij meer vaste aanstellingen in petto, na de jarenlange kritiek op de aaneenschakeling van tijdelijke contracten waar jonge onderzoekers mee te kampen hebben.

Onderzoeksfonds

De SP heeft bovendien een idee om de invloed van het bedrijfsleven op de wetenschap te verminderen: 'Er komt een onderzoeksfonds waarin bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er een directe band is tussen het bedrijf en de onderzoeker. Opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden en publicatie van resultaten niet kunnen tegenhouden.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.