Living Smart Campus: tweede ronde

| Redactie

Het college van bestuur start met een tweede ronde voor Living Smart Campus-projectvoorstellen. Daarmee roept het CvB de UT-gemeenschap op om met oplossingen te komen voor ‘complexe maatschappelijke vraagstukken waar wetenschap voor nodig is’.

Het idee achter Living Smart Campus (LSC) is om de UT-campus als proeftuin voor verschillende projecten te gebruiken. Eerder dit jaar zijn zes pilotprojecten geselecteerd voor het project.

Criteria

Voorstellen dienen aan verschillende criteria te voldoen. Zo moet een idee aantoonbaar relevant zijn voor externe partijen, wetenschappelijk uitdagend zijn, open zijn voor deelname van anderen, op de campus voor maximaal twee jaar ingezet en zelf (of mogelijk door anderen) gefinancierd worden. Daarnaast moet er een duidelijke planning zijn met daarin concreet te behalen resultaten. Op 1 november is de sluitingsdatum voor deze ronde.

De leden van het LSC-platform (geleid door Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur CTIT) beoordelen in november de binnengekomen voorstellen aan de hand van de genoemde criteria. Wie een van de geselecteerde projecten heeft ingediend, wordt uitgenodigd voor een workshop op 8 december.


Je kunt via deze link een voorstel indienen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.