Afstudeerprijzen: Negens, tienen en een 85

| Ton Fiselier

Tienen, negens en een 85. Met die scores sloten de winnaars van de afstudeerprijzen van collegejaar 2015/2016 hun opleiding af. Tijdens de opening van het academisch jaar kregen de vijf UT’ers naast een oorkonde tevens een cheque van 1000 euro.

Photo by: Arjan Reef

Per faculteit werden Rogier Wildeboer (TNW), Vincent Bloemen (EWI), Evert van Veldhuizen (CTW), Philip Jansen (BMS) en John Bergado (ITC) tijdens de opening van het academisch jaar geëerd vanwege hun academische prestaties.

Perfecte score

Vincent Bloemen studeerde vorig collegejaar af met een 10. De masterstudent Computer Sciences bedacht tijdens zijn onderzoek een manier waarbij meerdere processoren optimaal samenwerken en zo sneller grotere problemen kunnen oplossen. Bloemen is op dit moment actief als aio bij de faculteit EWI.

Rogier Wildeboer, momenteel promovendus aan de TU Eindhoven, zag zijn twee masterscripties (Applied Physics en Biomedical Engineering) in september vorig jaar ook gewaardeerd worden met een perfecte score. Zijn onderzoek spitste zich toe op het opsporen van uitzaaiingen bij borstkanker door middel van nanotechnologie. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Enschedeër in de prijzen valt. In 2012 won hij met zijn bachelor onderzoek de Student Research Award.

Ter land en in de lucht

Evert van Veldhuizen studeerde eveneens af in twee verschillende richtingen. Zijn scripties voor zowel zijn master in Sustainable Energy Technology als Mechanical Engineering kregen een 9 toebedeeld. Van Veldhuizen dook voor beide onderzoeken de wereld van de treinen in en ontwikkelde onder andere een software tool waarmee energiestromen in het spoor kunnen worden geanalyseerd. Tegenwoordig is hij actief op de TU Delft.

Philip Jansen, momenteel werkzaam als onderzoeker bij de vakgroep Wijsbegeerte, onderzocht voor zijn scriptie de ethische kant van dronegebruik in de civiele sector. Zijn afstudeerproject werd met een 9 gewaardeerd. Als onderzoeker is Jansen nauw betrokken bij het SATORI project.

Het werk van de vijfde winnaar, John Bergado, kon rekenen op een score van 85 uit 100. Voor zijn onderzoek richtte Bergado zich op urban land cover classification, en haalde eerder dit jaar met een team van de UT de finale van de NASA Space App Challenge.

TGS Award

Naast de afstudeerprijzen werd tijdens de opening van het academisch jaar ook de TGS Award uitgereikt. Deze prijs wordt ieder jaar toegekend aan de excellente masterstudent die het beste onderzoeksvoorstel voor promotieonderzoek heeft geschreven. De award ging dit jaar naar Rolf Postma van de faculteit TNW.

Onderwijsprijs

Tot slot werd ook nog de Onderwijsprijs toegekend. Martin van der Hoef, docent bij scheikundige technologie en University College ATLAS, ontving een cheque ter waarde van 2500 euro en een oorkonde.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.