Prestatieafspraken: UT realiseert ambities

| Rense Kuipers

Het college van bestuur concludeert dat de UT erin geslaagd is 'de ambities roumschoots te realiseren', met betrekking tot de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. De UT lag vorig jaar al op koers en lijkt nu definitief te gaan voldoen aan de afspraken.

In 2012 maakten Nederlandse universiteiten en hogescholen afspraken met het ministerie van OCW. Vanaf dat jaar is 7 procent van het onderwijsbudget (in het geval van de UT zo’n 4 miljoen euro) dat de overheid bekostigt afhankelijk van afspraken rondom bijvoorbeeld docentkwaliteit, lesuren en minder uitval van studenten.

Rendement

Komend najaar – medio september – evalueert een reviewcommissie van het ministerie of de UT zich aan de afspraken heeft gehouden. De cijfers zien er in ieder geval positief uit.

Zo heeft de UT het bachelorrendement tussen 2010 en 2015 met bijna 30 procent weten te verhogen. Ten minste 68 procent van de bachelorstudenten haalt binnen 4 jaar zijn bachelordiploma, tegenover 39 procent zes jaar geleden. De ambitie van de UT voor 2015 was 60 procent.

Vertrouwen

Ook de deelname aan excellentietrajecten is verzesvoudigd ten opzichte van 2010. 6 procent van de voltijd bachelors volgt deze trajecten. Verder blijven het eerstejaars uitvalpercentage (18 procent, doelstelling: onder de 25 procent) en het switchpercentage (7 procent, doelstelling: onder de 10 procent) in 2015 binnen de perken.

Qua docentkwaliteit worden de ambities ook overtroffen; het percentage UT-docenten met een BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) is 55 procent – 10 procent hoger dan de ambities afgelopen jaar.

In september brengt de reviewcommissie Hoger Onderwijs advies uit aan minister Bussemaker in welke mate de UT haar ambities heeft gerealiseerd. Volgens UT-woordvoerder Bertyl Lankhaar ziet het college van bestuur ‘het oordeel met vertrouwen tegemoet’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.