Ramani wil geodata beschikbaar maken

| Paul de Kuyper

Ramani, de eerste spin-off van de faculteit ITC, zag afgelopen februari het levenslicht. Het bedrijf van onderzoeker Valentijn Venus wil geodata beschikbaar maken voor een breed publiek. Zodat er apps komen die Ghanese mangoboeren en Indonesische vissers helpen hun omzet te verhogen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De eerst ITC-spin-off, hoe bijzonder is dat?

‘ITC is een faculteit met vooral een wetenschappelijke historie, we waren niet gewend om ons daarnaast ondernemend te profileren. Met de aansluiting bij de UT is dat veranderd. Maar omdat Ramani de eerste is, heeft het wel even geduurd voordat de spin-off van de grond was.’

Wat doet Ramani?

‘We maken een toolbox met hulpmiddelen om aardobservatiedata beschikbaar te stellen voor een groot publiek. App-ontwikkelaars kunnen data van bijvoorbeeld satellieten gebruiken voor crowdsourcing-toepassingen. Zo heeft Ramani zelf de app Cheetah ontwikkeld die misstanden verzamelt die transporteurs van groente en fruit tegenkomen in West-Afrika. Twintig tot dertig procent van hun omzet raken zij kwijt door omkoping. Met de kaarten in de app kunnen transporteurs de route kiezen waar ze de minste steekpenningen hoeven te betalen.’

Welke andere toepassingen denk je aan?

‘In Ghana drogen boeren met ovens een deel van hun mango-oogst. Een smartphoneapp kan ze informeren over de zonne-intensiteit, zodat ze weten hoeveel gas ze eventueel moeten bijstoken voor dezelfde droogkwaliteit van de oven.

Iets anders is het in kaart brengen van de kwaliteit van het wegdek. Sensoren in je telefoon kunnen trillingen veroorzaakt door gaten in de weg opmerken. De chauffeur hoeft alleen maar te bevestigen dat het inderdaad om een kuil ging. Op den duur leert de telefoon zo zelf de gaten te herkennen en kan een app kaarten weergeven met de wegkwaliteit.

Ander voorbeeld: met satellietbeelden en sensoren aan boeien kun je voorspellen waar de hoeveelheid vis in de oceaan hoog is. Als arme Indonesische vissers daar rechtstreeks heen kunnen varen verbruiken ze minder diesel.’

Richten jullie je alleen op toepassingen in ontwikkelingslanden?

‘We houden er wel rekening mee met dat apps geschikt zijn voor gebieden met een gebrekkig mobiel netwerk of een beperkt GPS-signaal. Onze ambitie is zwakkere groepen in de samenleving, zoals die Indonesische vissers, te helpen bij het verkleinen van hun ondernemersrisico.

Maar onze toolbox kan ook in westerse landen worden ingezet. Bijvoorbeeld als een sterrenliefhebber een nachtlichtkaart wil maken waarop staat waar je de minste last hebt van omgevingslicht als je van de sterrenhemel wilt genieten.’

Heb je het idee dat meer ITC-collega’s over een start-up nadenken?

‘Eerlijk gezegd weet ik niet of iemand concreet bezig is met een nieuwe spin-off. Collega’s zijn enthousiast als onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen, maar het risico van het ondernemerschap wordt nog als hobbel gezien. Ik probeer die ondernemendheid in de faculteit aan te moedigen, ik vertel collega’s hoe leuk en interessant een spin-off voor je werk kan zijn.’

Dit interview kun je ook lezen in het UT Nieuws Magazine van de maand mei.