Master ITC duurt straks ook 2 jaar

| Paul de Kuyper

De masteropleiding van de faculteit ITC gaat vanaf september 2017 2 jaar duren in plaats van de huidige 18 maanden. De studie loopt daarmee in de pas met andere UT-masters en komt zo tegemoet aan de hoge studiedruk die studenten nu ervaren.

De huidige master van de faculteit ITC, de opleiding geo-information science and earth observation, telt 118 EC die studenten in 18 maanden moeten halen. ITC-studenten beginnen half september en zijn in maart klaar. Om op tijd hun studie af te ronden, werken ze ook in de zomermaanden door.

Vanaf 2017 wil ITC de academische kalender van de UT volgen. Dat betekent dat studenten straks een tweejarige masteropleiding volgen van 120 EC: 8 kwartielen van 15 EC en een zomervakantie tussen beide jaren.

Rust en reflectie

Het nieuwe curriculum biedt volgens onderwijsmanager van ITC Emiel Dopheide meer ruimte voor rust en reflectie. ‘Het huidige programma is heel intensief. Ik geloof dat er vier weken zijn zonder lesactiviteit. In een tweejarig programma komt meer flexibiliteit. Ook wordt het mogelijk om stages te lopen of in een uitwisselingsprogramma vakken elders te volgen.’

ITC heeft aan de huidige masterstudenten gevraagd of zij een tweejarige master zouden willen. Een overgrote meerderheid bleek daar voorstander van, aldus Dopheide. Ook zij gaven aan iets meer lucht in het overvolle studieprogramma te willen hebben. ‘Ze kunnen dan bovendien vaker meedoen met extracurriculaire activiteiten.’

Afstandsonderwijs

De nieuwe master moet nog wel opnieuw een accreditatie krijgen, maar Dopheide verwacht geen moeilijkheden. ‘Inhoudelijk verandert er niet zo veel. Onze grootste uitdaging wordt dat we een toegevoegde waarde gaan bieden aan de studenten in die extra maanden. Het wordt voor hen namelijk wel duurder om aan ITC te studeren. Ze zijn langer van huis en de collegegelden zullen hoger worden.’

Om daarin tegemoet te komen onderzoekt de faculteit of een deel van het masteronderwijs op afstand kan worden gevolgd. De meeste ITC-studenten komen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dopheide: ‘Het eerste kwartiel willen we als afstandscursus aanbieden. Dan gaat het om de kernmodule met basiskennis over remote sensing en geo-informatica. Wie die op afstand volgt, kan in module twee instromen.’

Ook bekijkt ITC of studenten hun afstudeeronderzoek op afstand mogen uitvoeren. Dopheide: ‘Ze kunnen hun thesis eventueel thuis schrijven, met een examen op afstand. Of ter plekke, als onze staf het kan combineren met een werkbezoek. Het kan ook zijn dat ze voor de verdediging terug moeten komen naar Enschede.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.