Klimaatverzekering voor Ethiopische boeren

| Paul de Kuyper

Ethiopische boeren kunnen zich vanaf dit jaar verzekeren tegen extreme droogte. Onderzoekers van de faculteit ITC hebben geholpen een speciale microverzekering op te zetten waarbij met satellietdata de weersomstandigheden worden voorspeld.

De verzekering die ITC-onderzoekers hebben helpen ontwikkelen biedt dekking tegen extreme droogte tijdens het groeiseizoen van hun gewassen. Droogte is een groot klimaatrisico voor Ethiopische boeren. Het maakt agrarische bedrijven kwetsbaar, waardoor ze niet durven te investeren. Hierdoor lukt het veel boeren in Ethiopië niet zich economisch te ontwikkelen.

‘We hebben met geodata een plan ontwikkeld om lokaal weersomstandigheden vast te stellen die van invloed zijn op de gewasontwikkeling en productiviteit. Met kansberekeningen maken we objectieve indexen die tegen zeer lage kosten kunnen worden aangeboden’, vertelt ITC-hoogleraar Kees de Bie over het verzekeringsproduct.

Verwacht wordt het project GIACIS (Geo-data for Innovative Agricultural Credit Insurance Schemes) ertoe leidt dat zo’n 200 duizend boeren in Ethiopië zich nog in 2016 verzekeren. Dat kan komende jaren uitgroeien tot enkele miljoenen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.