Revalidatie kankerpatiënten levert meer op dan het kost

| Paul de Kuyper

Revalidatie van kankerpatiënten levert de maatschappij meer geld op dan wat de programma’s kosten die daarvoor nodig zijn. Janne Mewes pleit er in haar proefschrift voor dat zorgverzekeraars werkhervattingsprogramma’s vergoeden.

Werkhervattingsprogramma’s die kankerpatiënten helpen te re-integreren zijn succesvol en zelfs kostenbesparend voor de maatschappij. Dat stelt onderzoeker Janne Mewes uit de vakgroep Health Technology and Services Research in het proefschrift dat ze vrijdag verdedigt.

Mewes onderzocht de kosteneffectiviteit van revalidatie en re-integratieprogramma’s bij kankerpatiënten, voornamelijk vrouwen die waren geopereerd aan borstkanker.

Productiviteit omhoog

‘Werkhervattingsprogramma’s leveren maatschappelijk gezien meer op dan dat de interventie kost. Mensen kunnen eerder aan het werk en hun productiviteit gaat omhoog’, aldus Mewes. ‘Op basis van mijn resultaten vind ik het raar dat zorgverzekeraars deze programma’s niet altijd vergoeden.’

Volgens Mewes vergoeden zorgverzekeraars alleen als de ex-kankerpatiënt een zogenaamde multidisciplinaire revalidatiebehoefte heeft. Een monodisciplinair re-integratietraject alleen betaalt de verzekeraar vaak niet, een multidisciplinair programma – met bijvoorbeeld een werkhervattingstraject in combinatie met fysiotherapie of cognitieve gedragstherapie – wel.

Klachten verbeteren

De promovenda onderzocht ook de kosteneffectiviteit van fysiotherapie en cognitieve gedragstherapie. Bij die laatste therapie leert een maatschappelijk werker ex-patiënten omgaan met negatieve emoties die hun klachten oproepen. In haar proefschrift schrijft Mewes dat ook deze programma’s een positieve kosten-baten-verhouding hebben. ‘De interventies zijn niet duur en er is aangetoond dat de klachten duidelijk verbeteren.’

Mewes promoveert vrijdagmiddag om 14:30 uur in de Waaier. Daarna wil ze haar onderzoek onder de aandacht brengen van zorgverkeraars.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.