‘We zitten niet te wachten op een revolutie’

| Rense Kuipers

De opvolger van Ed Brinksma - wiens 2e termijn als rector er eind 2016 op zit - moet volgens de raad van toezicht de ingeslagen weg met het Twents Onderwijsmodel en de internationaliseringsvisie voortzetten. ‘Er valt nog genoeg te doen.’

Photo by: Bart van Overbeeke Fotografie

Dat zegt raad van toezicht-voorzitter Anton Schaaf in een toelichting op de opvolgingsprocedure van Ed Brinksma. De vacature voor nieuwe rector magnificus is zowel intern als extern uitgezet. ‘Het mag duidelijk zijn dat we voor de beste kandidaat gaan’, zegt Schaaf. ‘Mede daarom doen we hierbij een oproep aan de UT-gemeenschap om daarbij te helpen.’

Vooraanstaande en ervaren wetenschapper

Aan welk profiel moet de gewenste kandidaat voldoen? Schaaf beschrijft: ‘Een vooraanstaande en ervaren wetenschapper, die past binnen het profiel van de UT en haar disciplines. Het moet een teamspeler zijn met bewezen leiderschapskwaliteiten die zich kan identificeren met de ambities van de UT, om haar positie op gebied van onderzoek en onderwijs verder te versterken.’

Die ambities zijn onder andere de internationaliseringsvisie en het Twents Onderwijsmodel (TOM). Wat betreft TOM verwacht Schaaf dat de nieuwe rector doorgaat op de ingezette weg. ‘We zitten niet te wachten op een revolutie. Er zijn belangrijke stappen gezet, daar willen we op voortborduren. Er valt nog genoeg te doen.’

Internationale kandidaat?

Over de internationaliseringsvisie zegt Schaaf zo veel mogelijk de weg richting het ontwikkelen en versterken van de internationale positie van de UT te willen blijven ondersteunen. Daarom is de UT volgens hem op zoek naar kandidaten van zowel binnenlandse als internationale komaf – op voorwaarde dat een internationale kandidaat de Nederlandse taal snel vaardig is.

Om tot een geschikte kandidaat te komen, wordt op korte termijn een benoemingsadviescommissie gevormd, met daarin een afvaardiging van de Student Union, hoogleraren, wetenschappelijk directeuren, decanen, college van bestuur en raad van toezicht.

Opening academisch jaar

Het is aan die commissie om de longlist aan sollicitaties, aanbevolen en voorgedragen kandidaten, te verwerken tot een shortlist. Met die personen zal de benoemingsadviescommissie in gesprek gaan. Als de ideale kandidaat daaruit is gekozen, wordt het besluit nog ter advies voorgelegd aan de universiteitsraad.

Wanneer er witte rook zichtbaar moet zijn? Schaaf mikt op de opening van het komende academisch jaar, begin september. ‘Dat zou hiervoor een mooie gelegenheid zijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.