Universiteiten trekken veel buitenlanders

Universiteiten trokken dit studiejaar bijna 44.000 eerstejaars bachelorstudenten, blijkt uit de definitieve inschrijfcijfers. Onder hen zijn opvallend veel buitenlanders.

Hoewel het totale aantal inschrijvingen van eerstejaars dit studiejaar bijna 1 procent lager ligt dan in 2014/2015, begonnen er in september maar liefst 6900 buitenlandse studenten aan een universitaire bacheloropleiding, 20 procent meer dan in 2014. Onder hen zijn vooral veel Duitsers en Chinezen, maar ook meer Italianen, Grieken en Britten.

Minder vwo’ers

Daar tegenover ontvingen de universiteiten vijf procent minder vwo’ers. Maar dat kwam niet als een verrassing. In de voorgaande twee jaren wilden veel aspirant-studenten nog net de basisbeurs meepikken voordat deze werd afgeschaft en gingen ze na hun eindexamen meteen studeren. Toen was er dus een piek in het aantal eerstejaars.

Maar van een dip kun je dit jaar niet spreken. Een jaartje reizen of werken is blijkbaar minder populair geworden. Van alle vwo’ers ging bijna driekwart meteen na het eindexamen door naar de universiteit. In 2010 en 2011 was dat nog geen 71 procent.

De universiteiten hebben dus geen last van het nieuwe leenstelsel. Ze trokken zelfs bijna evenveel nieuwe bachelorstudenten als daarvoor: in totaal 43.876, nog geen procent minder dan vorig jaar.

Universiteit Twente

Overigens hield de bachelorsinstroom bij de Universiteit Twente geen gelijke tred met de landelijke ontwikkeling. Weliswaar steeg de totale instroom voor het collegejaar 2015/2016 met 5 procent, maar dit was vooral te danken aan de sterke toename van het aantal masterstudenten (plus 21 procent). Het aantal bachelors daalde juist met 8 procent (van 1913 studenten naar 1758).

De daling is volgens hoofd marketing Mariska Giesen vooral te wijten aan de forse terugloop van het aantal Duitse studenten dat zich heeft aangemeld voor de studies psychologie en European Public Administration. Deze terugloop heeft vooral te maken met nieuwe Duitse regelgeving, die het aantrekkelijker maakt om in eigen land te studeren.

Door deze, overigens verwachte, daling van de inschrijvingen bij BMS, is dit studiejaar ook het aantal buitenlandse bachelors op de UT kleiner dan in voorgaande jaren. ‘Het aantal studenten uit andere landen dan Duitsland groeide daarentegen juist wel’, aldus Giesen. Het hoofd marketing verwacht overigens dat BMS komend studiejaar weer gaat groeien als de faculteit op Engels is overgestapt.

Gedrag en maatschappij

Landelijk gezien is de studierichting gedrag en maatschappij nog steeds de grootste sector met meer dan 8.300 studenten, al is dat wel 6,7 procent minder dan vorig jaar. Opleidingen in de taal en cultuur zien een daling van maar liefst 9,2 procent. Rechten levert ook een klein beetje in, maar dat mag geen naam hebben.

De grote winnaars zijn de exacte studies. Landelijk trekt techniek 4,7 procent meer studenten en opleidingen in de natuurwetenschappen stijgen zelfs 8,4 procent.

Bij de UT bleven de exacte studies over het geheel genomen vrij stabiel. De sterkste groei lieten volgens Giesen biomedische technologie en technische geneeskunde zien. 'En ATLAS is ook zo’n opleiding die steeds meer studenten trekt’, aldus Giesen.

Andere universiteit

Als ze klaar zijn met hun bachelor, gaan steeds meer studenten naar een andere universiteit. In september 2012 kwam nog maar 14 procent van de nieuwe masterstudenten van een andere universiteit, dit studiejaar is dat 19 procent.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.