'Als ik zeg: ik doe iets, doe ik het ook'

| Sandra Pool

Heleen Miedema, opleidingsdirecteur van biomedische technologie, gezondheidswetenschappen en technische geneeskunde, staat aan de vooravond van haar promotie. Morgen verdedigt zij haar proefschrift ‘arts en ingenieur: and ever the twain shall meet.

Photo by: Rikkert Harink

‘Genieten? Ja, dat wil ik wel, maar lukt mij nu nog niet’, zegt Heleen Miedema. ‘Het zijn de zenuwen.’ En dat terwijl de opleidingsdirecteur wel vaker voor een grote groep mensen een praatje houdt. ‘Maar dat is anders. Dan gaat het over de opleiding, de zaak. Dit gaat over mijzelf.’

Centraal in het wetenschappelijk onderzoek staat het ontwerpproces van de opleiding technische geneeskunde. En de studie waar Miedema zich van meet af aan in vast beet als ‘de terriër uit Twente’, haar geuzennaam. Technische geneeskunde moest en zou er komen. En dat lukte. In 2003 begon de eerste lichting, haar zogenoemde ‘broddellabje’.

Kleuren en vormen

Een kleurrijk kunstwerk van glaskunstenaar Frans Houben herinnert haar aan die eerste groep studenten. ‘Ik kreeg dit van hen toen zij afstudeerden.’ Sindsdien siert het haar werkkamer en sinds kort ook de voorkant van haar proefschrift. De in elkaar overlopende kleuren en vormen verbeelden volgens Miedema precies waar TG voor staat. ‘Het zijn allemaal stukjes die met elkaar verbonden zijn. Ik vind het zo typerend.’

Dat er een promotieonderzoek moest komen, was voor haar ook zo helder als glas. ‘Er moest een soort bodem komen om het onderzoek te funderen. Publiceren in een nieuw domein is namelijk lastig.’

Geuzennaam

Miedema werkte al langer aan dit eindproduct, maar de afgelopen 2,5 jaar onafgebroken, naast haar reguliere werkzaamheden. ‘Elke vrije seconde besteedde ik aan mijn promotie. De geuzennaam: de terriër komt ergens vandaan: als ik zeg dat ik iets doe, doe ik het. En soms is het maar goed dat je niet alles van te voren weet.’

De promotie vormt een rechtvaardiging van de opleiding technische geneeskunde aan de UT. Drie deelvragen liggen daaraan ten grondslag. Welke medische professionals wil je afleveren? Wat voor een opleiding is daarvoor nodig en welke resultaten bereik je met de opleiding?

Een diepgravende analyse en reflectie van de gemaakte keuzes tijdens het ontwerpproces geven het antwoord. De ontworpen opleiding technische geneeskunde leidt op tot adaptieve expertise en tot scientist-practitioners, een professional die werkt als wetenschapper en als medisch specialist.

Het beantwoordt daarmee de overkoepelende vraag van het proefschrift positief: de opleiding voorziet in een behoefte: de technisch-medisch professionals. Die zal als scientist-practitioner de wetenschap verbinden met de praktijk en de praktijk met de wetenschap waarbij de belangrijkste vaardigheid het vertalen is. ‘Het vertalen van het generieke uit de technologie naar het specifieke van de individuele patiënt.’

Persoonlijke noot

Morgen verdedigt en viert Miedema het resultaat. ‘De datum is heel speciaal’, zegt ze. ‘Het is de dag waarop ik mijn echtgenoot veertig jaar geleden leerde kennen en het is tevens de promotiedatum van mijn promotor Jules Pieters.’

Een andere persoonlijke noot zijn morgen haar paranimfen. Zoon Cees en dochter Kim staan aan haar zijde. ‘Zou er ooit een promovendus ooit zo trots zijn geweest op haar paranimfen?’ Het is tevens de laatste zin uit haar promotieboek.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.