Wageningen, Nijmegen en UT samen in biomassa

| Paul de Kuyper

De UT gaat nauwer samenwerken met Wageningen en Nijmegen bij onderzoek naar technologie om nieuwe producten te ontwikkelen uit biomassa. De komende maanden wordt financiering gezocht voor het nieuwe programma.

Photo by: Freeimages | Ian Dun

Wageningen, Nijmegen en de UT startten deze zomer een nieuw onderzoeksprogramma binnen BIC-ON (Bioeconomy Innovation Cluster Oost-Nederland), een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel. Hierin werken universiteiten, overheden en bedrijfsleven samen aan projecten om biomassa beter te benutten.

Geld voor het programma is er nog niet. Universiteiten en provincies spreken daarover met bedrijven die projecten moeten gaan financieren, vertelt UT-hoogleraar Sascha Kersten. Hij verwacht dat daarover over een paar maanden meer duidelijkheid is.

Bio-chemicaliën

Het onderzoek zal aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. Kersten verwacht bijvoorbeeld dat er project zal komen voor de ontwikkeling van bio-chemicaliën uit biomassa.

De UT en Wageningen werkten al langer samen op het gebied van de biobased economy, de deelname van de Radboud Universiteit Nijmegen is nieuw. Volgens Kersten biedt deze nieuwe partner veel extra onderzoeksmogelijkheden. ‘In Nijmegen gebeurt bijvoorbeeld veel life cycle analysis naar de hele biomassaroute. Dat is voor ons een nieuwe invalshoek.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.