‘Biodiversiteit beter in kaart brengen met satellietdata’

| Rense Kuipers

ITC-hoogleraar Andrew Skidmore van de vakgroep Natural Resources pleit voor een betere samenwerking tussen biologen en ruimtevaartorganisaties als ESA en NASA. Skidmore doet die oproep in het wetenschappelijke vakblad Nature.

Photo by: Roman Kruglov

Skidmore en collega’s willen satellietdata van deze ruimtevaartorganisaties gebruiken om afnemende biodiversiteit in kaart te brengen.

Biodiversiteit waarborgen

‘Satellietbeelden van de belangrijke ruimtevaartorganisaties zijn steeds meer toegankelijk’, zegt Skidmore. ‘De kwaliteit van de beelden is in de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Onze ambitie om het verlies aan biodiversiteit goed in beeld te hebben, is inmiddels haalbaar door de technische ontwikkelingen in satellietregistratie.’

Skidmore vervolgt: ‘Hoogwaardige satellieten kunnen ons helpen om biodiversiteit te waarborgen. Een betere samenwerking tussen biologen en satellietspecialisten betekent dat we straks de ontwikkeling van biodiversiteit wereldwijd moeten kunnen monitoren.’

Omvang wilde natuur

Coauteur Nathalie Pettorelli van de Zoological Society of London benadrukt de noodzaak. ‘Wereldwijd is de omvang van wilde natuur in veertig jaar tijd ongeveer gehalveerd. Satellieten kunnen enorm helpen om deze ontwikkeling wereldwijd te registreren.’

Pettorelli verwacht dat het binnen tien jaar mogelijk is om wereldwijde biodiversiteit vanuit de ruimte goed te monitoren. ‘Maar’, zegt ze, ‘daarvoor moeten wel goede afspraken worden gemaakt tussen de ruimtevaartorganisaties en biologen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.