Vier Veni-subsidies voor UT-wetenschappers

| Paul de Kuyper

Vier UT-onderzoekers gaan met een extra goed gevoel de zomer in. Vrijdag maakte de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekend dat zij een Veni-subsidie krijgen van 250 duizend euro.

Het gaat om Bas Borsje, Jeroen Leijten, Julia Mikhal en Aimee van Wynsberghe. De NWO-beurs van een kwart miljoen euro geeft recent gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun onderzoeksideeën verder uit te werken.

Zachte vooroever

Civiel technicus Bas Borsje (faculteit CTW) wil met zijn beurs onderzoek doen naar ‘bouwen met de natuur’, een vorm van kustbescherming en het klimaatbestendig maken van de kust. Borsje bestudeert de stabiliteit van kwelders tijdens stromen. Met die kennis wil hij een zachte vooroever ontwerpen, een soort zandbank voor de kust die een deel van de golven breekt.

Complexe weefsels

Jeroen Leijten is biomedisch ingenieur binnen instituut MIRA. Hij zet het onderzoeksgeld in om kleine functionele eenheden te fabriceren die als bouwstenen kunnen worden gebruikt voor het maken van complexe (lichamelijke) weefsels. Leijten verwacht dat die complexe weefsels dienst kunnen doen als vervanging voor versleten, beschadigde of verloren gegane menselijke organen.

Vaatziekten aanpakken met wiskunde

Julia Mikhal wil wiskunde inzetten om vaatziekten te lijf te gaan. De wiskundige uit de MESA+-vakgroep NanoelEctronics gebruikt haar Veni voor onderzoek naar de vorming van aneurysma’s (zwellingen) en stenoses (vernauwingen) in de hersenen. Wiskundige modellen kunnen volgens haar het behandelingsproces ondersteunen doordat ze inzicht bieden in het toekomstig verloop van de aandoening.

Robotethiek

Filosoof en ethicus Aimee van Wynsberghe houdt zich bezig met de ethische aspecten van servicerobots (zoals campusrobot FROG op de foto). Met de onderzoeksbeurs wil ze een nieuwe ethische visie ontwikkelen op het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van servicerobots.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.