Naam station Drienerlo verandert

| Maaike Platvoet

Station Drienerlo verandert per 1 december in station Enschede Kennispark. Dat besluit maakte de gemeente bekend in een brief aan de ondernemers van Kennispark Twente.

De gemeente Enschede en provincie Overijssel hebben de NS verzocht de huidige naam van het station te wijzigen in station Enschede Kennispark. Onlangs stemde de NS in met dit verzoek.

Beter herkenbaar

De nieuwe naam sluit beter aan bij het reisdoel van veel reizigers en de omgeving van het station. Daarnaast is er de afgelopen jaren een flinke toename van het aantal reizigers dat gebruik maakt van de trein om het Kennispark te bereiken, verklaart de gemeente in de brief. ‘De nieuwe stationsnaam is beter herkenbaar voor de treinreiziger die Kennispark als reisbestemming heeft. Bovendien past de nieuwe naam binnen de missie om via Kennispark Twente 10.000 nieuwe, hoogwaardige arbeidsplaatsen te realiseren voor de regio.’

Met ingang van de dienstregeling 2016 (deze gaat in op 1 december 2015) is de naam in alle uitingen van de NS gewijzigd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.