Nieuw databeleid: elke promovendus maakt dataplan

| Paul de Kuyper

Promovendi moeten bij hun onderzoeksvoorstel een Datamanagementplan (DMP) opstellen waarin ze vastleggen hoe hun data worden beheerd en kunnen worden hergebruikt. Dit is onderdeel van het nieuwe databeleid van de UT.

Photo by: Freeimages | Carsten Mueller

Het college van bestuur heeft deze week nieuw beleid vastgesteld over hoe moet worden omgegaan met onderzoeksdata: hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd, maar ook hoe onderzoeksgegevens hergebruikt kunnen worden.

Checklist

Een van de nieuwe maatregelen is dat alle promovendi in hun onderzoeksvoorstel een Datamaganementplan (DMP) opnemen. Dit plan bevat een checklist met vragen over hoe gegevens verzameld worden, hoe ze worden opgeslagen, wie er toegang toe heeft en hoe ze tijdens en na het onderzoek kunnen worden hergebruikt.

Zo’n DMP wordt ook verplicht gesteld door onderzoeksfinanciers als NWO of het Europese programma Horizon 2020. Nu nog in pilots, maar de verwachting is dat die verplichting binnenkort voor alle subsidieaanvragen geldt.

Niet één verantwoordelijke

Een ander belangrijk onderdeel van het databeleid is dat vakgroepen, instituten en faculteiten duidelijke criteria vastleggen voor hun databeheer: hoe gaan ze om met verkregen data en wie is verantwoordelijk is voor de onderzoeksgegevens?

Volgens informatiespecialist Maarten van Bentum, betrokken bij de opstelling van het UT-databeleid, is het niet verstandig die verantwoordelijkheid alleen bij de onderzoeker te leggen. ‘Dat zien we nu nog wel eens. Als zo’n wetenschapper vertrekt, neemt hij zijn data mee. Dat willen we niet meer.’

Beter is het volgens van Bentum om naast de onderzoeker ook het hoofd van de vakgroep verantwoordelijk te maken. Het nieuwe beleid is er volgens hem op gericht UT-onderzoeksdata ‘duurzaam te archiveren en hergebruiken’.