Grote verhuizing UT-diensten richting O&O-plein

| Paul de Kuyper

Tussen 2016 en 2018 krijgen veel ondersteunende UT-diensten een nieuwe werkplek rond het O&O-plein. Met de komst van de faculteit ITC naar de Spiegel moeten veel afdelingen een ander onderkomen vinden. Alle verhuizingen samen kosten ruim 30 miljoen euro.

Photo by: Eric Brinkhorst

In het ‘Herhuisvestingsplan UT-onderdelen’ voorziet het college van bestuur dat de diensten HumanResources en Financiële en Economische Zaken een plek krijgen in Carré. Daar ontstaat eind 2017 ruimte als de gerenoveerde Technohal in gebruik wordt genomen door opleidingen en vakgroepen van het cluster Health.

Marketing & Communicatie, ICT-Servicecentrum, Centre for Educational Support en het Facilitair Bedrijf krijgen een gezamenlijk front office in de Citadel, met daarachter hun back offices. Een deel van ICTS verhuist naar de Vrijhof, vanwege de fusie met Bibliotheek & Archief die al in dat gebouw zit.

Citadel zou in het eerste kwartaal van 2016 al opgeleverd kunnen worden. De Spiegel is in de loop van 2018 gereed voor de huisvesting van de faculteit ITC.

Tentamenzaal in Noordhorst

In de Noordhorst komen enkele onderwijsruimtes plus een tentamenzaal inclusief faciliteiten voor studenten met een beperking. Nu nog zit de opleiding technische geneeskunde in die vleugel van de Horst, maar TG verhuist eind 2017 naar de nieuwe Health-hal (Technohal).

Kosten: ruim 30 miljoen euro

Het college schat dat de verbouwingen, herinrichtingen en verhuizingen gezamenlijk ruim dertig miljoen euro kosten. Voor de verbouwing van Technohal en het geschikt maken van de Spiegel voor de faculteit ITC trekt de UT al 28,9 miljoen euro uit.

De overige verhuisbewegingen worden geschat op 4 tot 7 miljoen euro.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.