Legaal met drones over campus vliegen

| Sandra Pool

Om onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken voor de onderzoeksgroepen Advanced Robotics, Earth Observation Science en Natural Resources is de afdeling VGM gestart met de aanvraag voor een ontheffing om met onbemande luchtvaartuigen op de campus te mogen vliegen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De sintelbaan en het weiland tegenover Erve Holzik zijn mogelijke oefenterreinen. ‘We onderzoeken of deze twee gebieden geschikt zijn om te experimenteren met drones voor onderzoek’, zegt Henri Holtkamp, coördinator bij de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu. ‘Er gaat een heel proces en pak papier aan vooraf.’

Daarvoor schakelde de VGM-afdeling een expert in, een gepensioneerde luchtmachtofficier die vaker met het bijltje heeft gehakt. ‘Hij kent de ins and outs van de regelgeving. Als je met drones wilt experimenteren, is het belangrijkste de veiligheid te waarborgen. Alle mogelijke scenario’s en randvoorwaarden, zoals het uitvallen van de accu of de besturing, de risico-inventarisatie, het onderhoud, de certificering van piloten, moet allemaal opgetekend zijn plus de actie die erop volgt.’

Het verzoek tot ontheffing van het verbod op onbemande luchtvaartvoertuigen in het luchtruim, dient de afdeling in bij het Instituut voor Logistiek en Transport. ‘We zoeken daarom naar een gebied dat we strak kunnen afbakenen. Wellicht dat we het dit jaar rondkrijgen om legaal met drones op de campus te mogen vliegen.’