Geen besluit internationaliseringsvisie

| Maaike Platvoet

Voor de tweede keer is de besluitvorming over de internationaliseringsvisie uitgesteld. Na een lange discussie tussen Uraad en CvB gaf studentenpartij UReka aan extra tijd nodig te hebben om de rol van de faculteitsraden in deze kwestie helder te krijgen.

Het is een onderwerp dat de afgelopen weken veelvuldig aan de orde kwam: internationalisering en het invoeren van de Engelse taal. ‘Het houdt de mensen bezig, er wordt veel over gesproken op de werkvloer’, zei CC-raadslid Herman Poorthuis. De Uraad is onder andere van mening dat de opleidingen zelf moeten bepalen of zij Engelstalig onderwijs willen verzorgen. ‘Daarbij vinden wij het ook belangrijk hoe de besluitvorming daar naar toe tot stand komt. Hoe gaat de medezeggenschap, de faculteitsraad, daar een rol in spelen?’

Gedragscode

Collegevoorzitter Victor van der Chijs zei dat er een internationaliseringsplan op tafel ligt dat als gevolg van de medezeggenschap beter is geworden. ‘Dat heeft het college en de decanen geholpen om het plan te laten rijpen. Onze standpunten liggen dicht bij elkaar.’ Van der Chijs wees op de gedragscode, waarmee de Uraad in 2010 heeft ingestemd. ‘Binnen die gedragscode staat het iedere opleiding vrij om zelf te kiezen welke taal te gebruiken.’ Ook zei hij dat de plannen niet in strijd zijn met de wet op Hoger Onderwijs, hoewel de UR dat anders suggereert. ‘Ik heb hier onlangs nog over gesproken binnen het ministerie. De ruimte is er binnen de wet.’

Dat het college van bestuur niet als primaire taak moet hebben om te internationaliseren, verwierp Van der Chijs. ‘Wij zien het wel als taak om studenten klaar te stomen voor de internationale arbeidsmarkt. De internationaliseringsvisie maakt integraal onderdeel uit van de onderwijsvisie.’

Faculteitsraden

Veel overwegingen van de Uraad werden daarna overgenomen door het CvB. Het ging mis op het punt waarin de Uraad vindt dat er een facultair plan internationalisering moet komen, dat vervolgens ter instemming wordt voorgelegd bij de faculteitsraden. Het college wil niet dat er ‘plan op plan wordt gestapeld’. ‘Wij vinden het te ver gaan dat elke faculteit een eigen plan maakt’, aldus Van der Chijs.

Daar waren de universiteitsraadpartijen het niet mee eens. Want hoe zit het precies met het recht van de faculteitsraden? Gaat het hier om adviesrecht of instemmingsrecht? Volgens de Campus Coalitie geldt het adviesrecht. ‘Het primaat van internationaliseren en overgaan op Engelse taal ligt in de faculteiten’, luidt de mening van de PvdUT. ‘Wij willen dat internationaliseren meer is dan alleen overgaan op Engels. Maak een implementatieplan en leg dat voor ter instemming aan de faculteitsraad.’ Studentenpartij UReka ondersteunde dat.

Bemoeizucht

Het CvB zei niet af te willen wijken van het adviesrecht van de faculteitsraden en verweet de URaad bemoeizuchtig te zijn. UReka gaf aan gebruik te willen maken van de 30 dagen termijn om de rol van de faculteitsraad te kunnen bepalen. ‘Daar willen we intern overleg over en dat is nu niet mogelijk.’ Collegevoorzitter Van der Chijs zei dit te respecteren en de procedure te volgen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.