Eerder minder dan meer fietsen op O&O-plein

| Redactie

Het facilitair bedrijf (FB) werkt aan een nieuw fietsbeleid voor het O&O-plein. Daarin is eerder plaats voor minder fietsen dan voor meer stallingen op het plein.

Het facilitair bedrijf onderzoekt of de twee ovale stallingen op het O&O-plein kunnen worden verwijderd. De ovalen krijgen dan een andere functie. Dat staat in het schriftelijke antwoord van het college van bestuur op vragen die studentenfractie UReka stelde in de universiteitsraadsvergadering van december.

Op het O&O-plein worden regelmatig fietsen verwijderd omdat ze buiten de stallingen staan. Volgens het FB is de veiligheid in het geding, omdat er door foutgeparkeerde fietsen onvoldoende ruimte zou zijn voor hulpdiensten. Studenten en medewerkers klagen over een gebrek aan stallingen op het plein waaraan de drukste onderwijs- en onderzoeksgebouwen liggen.

Uitbreiding geen oplossing

Uitbreiding van het aantal fietsenstallingen op het plein is in ieder geval geen oplossing, schrijft het college. Ook extra stallingen zullen gauw overvol raken. ‘Vergroting is daarnaast strijdig met veiligheid en uitstraling. Er is bewust gekozen voor een plein.’ Met veel fietsenstallingen zou er ‘geen sprake’ meer zijn van een plein.

Het facilitair bedrijf onderzoekt of er achter Hal B en naast de Waaier extra fietsenstallingen kunnen komen. De stallingen die daar al zijn, zijn bovendien meestal niet vol, constateert het college van bestuur.

Niet alle stallingen verdwijnen

Nico Kloek van het facilitair bedrijf laat weten dat het niet realistisch is dat alle fietsenstallingen van het O&O-plein verdwijnen. ‘Als de renovatie van de Technohal klaar is, verwachten we alleen maar meer fietsen op het plein. Parkeerplaatsen zijn dus hard nodig. Waarschijnlijk komen er stallingen rondom het plein zodat iedereen zijn fiets kwijt kan.’

Kloek benadrukt echter dat niets nog vast ligt. De invulling van het nieuwe fietsbeleid is nog ‘in onderzoek’. Studenten die mee willen denken, kunnen hun ideeën aangeven bij het facilitair bedrijf. Een eerder onderzoek van drie studenten naar het fietsenprobleem heeft volgens FB geen bruikbare oplossingen opgeleverd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.