Minder studenten met handicap: toeval of niet?

| HOP, Hein Cuppen

Er zijn dit jaar minder studenten met een functiebeperking. Mogelijk is dat een gevolg van het strengere studieklimaat, waarschuwen onderzoekers. De UT scoort volgens studenten met een handicap bovengemiddeld als het gaat om begeleiding en ondersteuning.

Photo by: StockXchng | Jos van Galen

Het lijkt een trendbreuk: het hoger onderwijs telt in 2014 percentueel minder bachelorstudenten met een functiebeperking, terwijl het er de afgelopen jaren juist meer werden. Hun aandeel is van acht naar 7,7 procent gedaald, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) in opdracht van de stichting Handicap en Studie.

De onderzoekers betwijfelen of dit toeval is. Want studenten met een functiebeperking zijn opvallend minder tevreden over hun ondersteuning. Ze klagen dat ze niet genoeg tentamentijd, aangepaste opdrachten en alternatieve stagemogelijkheden krijgen.

'Betekent dit dat het strengere studieklimaat, met hogere tempo-eisen en minder ruimte voor herkansingen, juist deze groep studenten extra onder druk zet?', schrijft CHOI. 'En dat nieuwe examenreglementen en de hantering ervan door examencommissies, te weinig rekening houden met dyslectische, depressieve of anderszins van het ‘gemiddelde’ afwijkende studenten?'

Tegen deze achtergrond vinden de onderzoekers de verschillen tussen instellingen extra interessant. De ene is kennelijk veel meer bereid of in staat om studenten met een functiebeperking te faciliteren, dan de andere.

UT scoort bovengemiddeld

De UT houdt geen exacte cijfers bij over studenten met een beperking, maar de afdeling studentenbegeleiding schat dat het om tien procent van het totaal aantal studenten gaat. De meest voorkomende handicap is dyslexie.

Studenten met een handicap zijn het best te spreken over Wageningen, dat opnieuw met kop en schouders boven de andere universiteiten uitsteekt (rapportcijfer 7,37). Ook de TU Eindhoven (6,90) en de UT (6,70) scoren weer bovengemiddeld, maar moeten Nijmegen (6,78) dit jaar tussen zich dulden. Onderaan staat opnieuw de Universiteit van Amsterdam (5,82), die van studenten met een beperking op alle onderdelen meer kritiek krijgt dan collega-instellingen. Hetzelfde geldt in iets minder mate voor de VU (5,97).

De cijfers komen uit de ‘Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014’ van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder ruim vijftienduizend hbo- en wo-studenten met een functiebeperking. Deze maakte deel uit van de grote Nationale Studentenenquête van Studiekeuze123.