Instellingen krijgen pluim voor profilering

Het lukt alle universiteiten en hogescholen om hun eigen profiel te versterken, oordeelt een reviewcommissie van deskundigen. Universiteiten liggen beter op schema dan hogescholen als het gaat om het voldoen aan de prestatieafspraken.

Twee jaar geleden sloten de hogescholen en universiteiten prestatieafspraken met de toenmalige staatssecretaris van hoger onderwijs, Halbe Zijlstra. Ze moesten elkaar geen vliegen meer afvangen en onder meer hun eigen profiel versterken.

Alle instellingen hebben halverwege de rit een positief advies gekregen, schrijft de reviewcommissie die voor minister Bussemaker de kwaliteitsverbeteringen in het hoger onderwijs in de gaten moet houden. Dat is goed nieuws, want er hangt veel geld vanaf. 'Universiteiten en hogescholen werken consequent en nadrukkelijk aan de implementatie van hun afgesproken plannen voor onderwijsdifferentiatie en zwaartepuntvorming.'

Er zijn ook prestatieafspraken gemaakt over studiesucces en rendementen van opleidingen. Daar heeft de commissie nu nog geen oordeel over geveld – dat komt pas in 2016 – maar zij zegt er toch iets over: bij de universiteiten gaat het beter dan bij de hogescholen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.