Keuzegids herzien: UT deelt plaats elf met Delft

| Paul de Kuyper

De redactie van de Keuzegids heeft de gids herzien die vorige week hard oordeelde over de UT. Er waren verkeerde cijfers gebruikt voor de beoordeling van de Nederlandse bacheloropleidingen. In de herziene uitgave stijgt de UT een plekje.

In plaats van twaalfde staat de UT in de nieuwe Keuzegids Universiteiten gedeeld elfde, samen met de TU Delft. Ook de score is iets beter dan aanvankelijk bleek: 56,5 punten (in plaats van 54,5). Vorig jaar stond de UT nog op de zesde plaats met 62 punten.

De UT ‘wint’ in de herziene uitgave bovendien een topopleiding. Scheikundige technologie stijgt van 72 naar 78 punten. Aanvankelijk werd alleen technische natuurkunde aangemerkt als topopleiding.

‘Tragische verwisseling’

De herziening van de Keuzegids was nodig omdat de redactie verkeerde getallen bleek te hebben gebruikt voor het opmaken van de studieranglijsten. Studiekeuze123, een van de bronnen van de Keuzegids, had niet de data over doorstroom naar het tweede jaar aangeleverd, maar in plaats daarvan cijfers over het studierendement van herinschrijvers na vier jaar.

‘Er is een verkeerd kolommetje geselecteerd. Een tragische verwisseling’, aldus Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids. ‘Hierdoor werden instellingen waar studenten gemiddeld langer over hun studie doen eigenlijk dubbel gestraft.’

‘De UT scoort nog steeds lager dan vorig jaar, maar het is duidelijk minder dramatisch dan vorige week leek’, aldus Steenkamp. ‘Daar zullen we in onze berichtgeving geen doekjes om winden.’

Geen grote verschuivingen

Van ruim 300 bacheloropleidingen zijn de scores veranderd, maar tot veel grote verschuivingen heeft de herziening volgens Steenkamp niet geleid. Negen van de vijftig studieranglijsten kennen een andere nummer één. En van de zestig topopleidingen hebben er twee dat predicaat moeten inleveren, terwijl zeven nieuwe die titel krijgen.

Oplage ingetrokken

De herziene Keuzegids staat sinds vandaag online. Op 18 november komen de nieuwe papieren gidsen van de drukker. De huidige oplage van 2300 gedrukte exemplaren (voor onder andere bibliotheken) is ingetrokken. Steenkamp: ‘De beoordelingen luisteren nauw en liggen gevoelig bij instellingen. We willen gezaghebbend zijn, dan moet je een fout ook rechtzetten.’

De redactie heeft de herziening bovendien aangegrepen om het profiel van de UT uit de inleiding van de gids aan te passen. In de vorige versie stond dat de campus een 400-meterschaatsbaan heeft en dat de UT slecht met het openbaar vervoer bereikbaar is. Dat laatste was volgens Steenkamp ‘meer beeldvorming’ dan dat dat uit de studentenenquête bleek.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.