‘Slaag/zak-regeling hoort in examenreglement’

| Paul de Kuyper

De universiteitsraad wil dat slaag/zak-regelingen voor bachelors in het Twents Onderwijsmodel snel worden opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Het college van bestuur wil de regelingen eerst verder uitwerken en pas volgend jaar in het OER vastleggen.

Photo by: Arjan Reef

De universiteitsraad bracht woensdagochtend een ongevraagd advies uit aan het college van bestuur om de slaag/zak-regelingen voor TOM-bachelors voor 1 november op te nemen in het OER. Het gaat immers om regelingen die voor alle studenten gelden en die horen wettelijk gezien thuis in het Onderwijs- en Examenreglement.

‘Het OER is het wettelijk kader en daaraan moet een examencommissie toetsen of een student aan de voorwaarden voldoet’, zei PvdUT-fractielid Dick Meijer vanochtend in de overlegvergadering tussen U-raad en CvB. Volgens hem hebben sommige opleidingen hun slaag/zak-regeling wel in het OER opgenomen, terwijl anderen dat niet doen.

Jaar uitstel

Decaan onderwijsvernieuwingen Ramses Wessel liet zich echter niet tot de belofte verleiden alle regelingen over slagen en zakken vast te leggen in het OER. Volgens hem is het daarvoor te vroeg. ‘Doe dit nou een jaar later, dan hebben we meer zekerheid hoe alles loopt.’

‘Uiteindelijk willen we allebei hetzelfde: de student duidelijkheid bieden’, aldus Wessel. Hij wil in dit tweede TOM-jaar nog wat speelruimte houden om de slaag/zak-regeling te verbeteren voordat die vastligt in het OER. Dat jaar speling komt volgens Wessel ten goede van de student.

‘Kansrijk gezakten’

Halverwege het eerste jaar van het Twents Onderwijsmodel maakten examencommissies van verschillende opleidingen nieuwe slaag/zak-regelingen. Ze wilden hiermee inspelen op een categorie studenten die ze ‘kansrijk gezakten’ noemden. Dat zijn studenten die bijna de hele module goed scoren, maar door een kleine onvoldoende toch 15 studiepunten mislopen en daardoor in de gevarenzone komen voor het bindend studieadvies.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.