15 ECTS reflectieonderwijs in TOM-programma’s

| Paul de Kuyper

Alle bachelors in het Twents Onderwijsmodel (TOM) moeten 15 studiepunten inruimen voor reflectieonderwijs. De vakgroepen van Peter-Paul Verbeek (wijsbegeerte) en Stefan Kuhlmann (Steps) gaan dit onderwijs verzorgen.

Photo by: Tim Rijnhout

Reflectieonderwijs bestaat uit academische en filosofische vaardigheden. Bij technische opleidingen kan er bijvoorbeeld een vak worden gegeven dat ingaat op de ontwikkeling van de techniek door de jaren heen en de invloed die nieuwe technologie heeft op de maatschappij.

Verspreid over hele bachelor

De UT heeft altijd een vorm van beschouwend onderwijs gehad over de relatie tussen techniek, wetenschap en maatschappij. In TOM dreigde dit reflectieonderwijs een beetje onder te sneeuwen, zegt Ramses Wessel, decaan onderwijsvernieuwingen. Dat komt volgens hem omdat bij het opstellen van een nieuw curriculum opleidingen vooral denken aan de vakinhoudelijke kennis die moet worden aangeboden.

Om toch dit meer beschouwende onderwijs te waarborgen, heeft het college van bestuur bepaald dat alle opleidingen 15 studiepunten hiervoor moeten vrijmaken. Geld kost het de opleidingen niet, het CvB betaalt.

Volgens Wessel kan elke bachelor zelf kiezen hoe en wanneer de 15 ECTS worden aangeboden. ‘Sommige opleidingen koppelen het aan de afstudeerfase, andere spreiden het reflectieonderwijs over de hele bachelor.’

Het college van bestuur heeft hoogleraar Peter-Paul Verbeek gevraagd het reflectieonderwijs in overleg met de opleidingen vorm te geven. Zijn vakgroep wijsbegeerte zal uiteindelijk het onderwijs ook geven, samen met de vakgroep Science, Technology, and Policy Studies (Steps) van hoogleraar Stefan Kuhlmann.

Niet iedereen is er blij mee

Niet alle opleidingsdirecteuren staan te springen om 15 studiepunten voor reflectieonderwijs in te passen in het programma, bevestigt Ramses Wessel. ‘Een paar opleidingen zeggen dat dit als een verrassing komt. Dan is er iets in de communicatie niet goed gegaan. Reflectieonderwijs is sinds jaar en dag onderdeel geweest van TOM.’

Wessel gaat met opleidingen in gesprek die hebben aangegeven niet genoeg ruimte te hebben in het curriculum. ‘Daarom hebben we ook gezegd: het hoeft niet allemaal nu al worden aangeboden. Er is ook tijd om het in het tweede en derde jaar te plannen.’

Op de opiniepagina van UT Nieuws is hoogleraar molecular nanofabrication Jurriaan Huskens kritisch over het reflectieonderwijs, waarna een discussie op gang kwam tussen Peter-Paul Verbeek en Huskens.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.