TOM-docenten: misschien toetsen we te veel

| Paul de Kuyper

Docenten vinden dat ze veel, misschien zelfs te veel, hebben getoetst in het eerste kwartiel van het Twents Onderwijsmodel (TOM). Dat zorgde voor een hoge werkdruk. Dat blijkt uit de docentenevaluatie van de eerste TOM-module. Over het algemeen zijn docenten tevreden over de start van het nieuwe onderwijsmodel.

Photo by: Tim Rijnhout

Het programmabureau onderwijsvernieuwingen sprak afgelopen weken met docenten, modulecoördinatoren en onderwijsdirecteuren over het eerste kwartiel van TOM. Decaan onderwijsvernieuwingen Ramses Wessel presenteerde de eerste ‘globale’ resultaten van deze evaluatie maandag aan alle onderwijsdirecteuren. Volgens hem zijn de meeste docenten tevreden over TOM.

Wel ervaren zij een hoge werkdruk, bleek uit de evaluatie. Mogelijk komt dat omdat er veel getoetst is in het eerste kwartiel. Wessel: ‘Dat was overigens ook de bedoeling, maar docenten hebben het idee dat ze doorlopend feedback moeten geven. Veel toetsen is prima, maar we gaan kijken of het echt zo veel moet. Je kunt ook proberen toetsen kleiner te houden.’

Eerder bleek uit een studentenenquête dat eerstejaars een hoge toetsdruk ervaren. De helft van hen gaf aan meer tijd nodig te hebben om tentamens voor te bereiden. De docenten denken dat studenten meer doen dan nodig is. Dat kan komen doordat docenten vooraf niet duidelijk genoeg aangeven wat ze van de studenten verwachten.

Docenten enthousiast over modules

Een groot deel van de TOM-docenten is enthousiast over het nieuwe onderwijsmodel. Ze vinden dat de samenwerking tussen docenten is verbeterd en ze zijn tevreden over de modules. De meeste van die modules zijn helemaal vanaf nul opgebouwd. Slechts bij een enkele opleiding bestaat de module nog uit ‘oude’ vakken die in een nieuw jasje zijn gestoken, constateert Wessel tevreden. Volgens docenten zijn projecten goed geïntegreerd in de modules.

Wiskundeleerlijn beter integreren

Volgens Wessel zijn docenten ook tevreden over de wiskundeleerlijn. ‘De resultaten van de studenten zijn beter dan vorig jaar op dezelfde onderdelen. Ook de wiskundedocenten zijn enthousiast: ze voelen zich betrokken bij alle opleidingen.’

De integratie van de wiskundeleerlijn in de modules moet wel beter, constateert de decaan onderwijsvernieuwingen op basis van de docentenevaluatie. ‘Dat is lastig want de ene module wil een bepaald wiskundeonderwerp in week 2 terwijl een andere opleiding dat deel pas in week 5 wil aanbieden. We gaan proberen de wiskundedocenten meer te laten meelopen met moduleteams, zodat ze de inhoud van de werkgroepen beter kunnen toespitsen per opleiding.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.