UT-hoogleraren delen mee in Zwaartekracht-miljoenen

| Paul de Kuyper

UT-hoogleraren Albert van den Berg en Detlef Lohse delen mee in een subsidie van 31,9 miljoen euro die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toekent aan een bundeling van onderzoek op het gebied van duurzame energie en chemie.

De NWO-subsidie geldt voor de komende tien jaar en is toegekend aan het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de TU Eindhoven en de UT. De betrokken hoogleraren gaan onderzoek doen naar nieuwe en verbeterde katalyseprocessen voor zowel fossiele brandstoffen als duurzame energiebronnen zoals biomassa en zonne-energie.

UT-hoogleraar Albert van de Berg richt zich vooral op nieuwe lab-on-a-chipsystemen waarmee hij kan analyseren hoe een katalysatordeeltje reageert op verschillende chemicaliën. Zijn collega Detlef Lohse gaat onderzoeken hoe bellen in een vloeistof en turbulentie chemische reacties bij katalyse kunnen beïnvloeden.

In totaal keert NWO de komende tien jaar 153 miljoen euro uit aan zes samenwerkingsverbanden voor langlopend en grootschalig onderzoek. Dit geld komt uit het Zwaartekrachtprogramma. Alleen bij het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion zijn UT-hoogleraren betrokken. Dit consortium kreeg van de zes beloonde programma's overigens het hoogste subsidiebedrag van NWO.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.