Strategiebijeenkomst: medewerkers spelen cruciale rol

| Maaike Platvoet

In een bomvolle collegezaal hield collegelid Kees van Ast vanmorgen de allereerste strategiebijeenkomst voor medewerkers van de centrale diensten. Van Ast legde de noodzaak uit van het maken van scherpere keuzes door de UT. Hij benadrukte dat iedereen met ideeën kan bijdragen aan het strategieproces. ‘Jullie spelen een cruciale rol.’

Er gaat heel veel goed op de UT, begon Van Ast zijn betoog. Maar er is ook een keerzijde. De positie van de UT staat onder druk, omdat de onderzoeksfinanciering terugloopt. Zo neemt de rijksbijdrage per student af en de eerste geldstroom voor onderzoek. ‘De UT is daar gevoelig voor qua infrastructuur.’ Daarbij loopt de financiering uit de aardgasbaten ook af. ‘En de UT heeft daarvan aardig wat programma’s lopen op het gebied van nanotechnologie.’

Vast Ast legde ook uit dat het profiel ‘niet scherp genoeg is’. ‘De slogan is onvoldoende duidelijk, de UT scoort in rankings gemiddeld lager dan andere Nederlandse universiteiten en er is onvoldoende binding met grote bedrijven.’ Volgens het college van bestuur alle reden om deze ‘trend’ te keren door ‘een scherper profiel te stellen’. ‘Een meer onderscheidend en uniek profiel is namelijk bepalend voor de bekostiging van onderwijs en onderzoek.’ Ook speelt het profiel én de kwaliteit van de instelling een steeds belangrijker rol bij de studenteninstroom. Studenten worden kritischer op de inhoud, de onderwijsmarkt wordt internationaler en er zijn nieuwe toetreders in het onderwijs door digitalisering.

‘We moeten de toekomst in eigen hand houden’, luidde de boodschap van het CvB. Van Ast sprak de medewerkers van de centrale diensten rechtstreeks aan: ‘Jij speelt een cruciale rol. Zoek de verbinding met het wetenschappelijk personeel. Wees creatief en ambitieus. Een topuniversiteit verdient topondersteuning.’

Van Ast riep op goede ideeën in dit strategieproces te melden. Waar dat dan kon, vroeg een medewerker zich af. Dat was nog niet bekend. ‘In ieder geval bij je leidinggevende.’

Hoewel de discussie eigenlijk nog opgestart moet worden en er concreet nog niet veel duidelijk is, liet het collegelid zich al een paar dingen ontvallen. Zo acht hij het goed denkbaar dat de UT over vijf jaar Engels als voertaal heeft. ‘Als je het Engels nu nog niet beheerst, doe er dan wat aan.’ In een poll inventariseert UT Nieuws wat de UT-gemeenschap daar van denkt.

Daarnaast is het goed mogelijk dat iedereen binnen nu en twee jaar ‘in een functioneringsgesprek moet aangeven wat hij of zij aan de UT-doelstelling bijdraagt’. Over het CvB zelf zei Van Ast dat er een kans is dat het college van de Vleugel naar het O&O-centrum verhuist. ‘Het is een manier om het wij-zij-gevoel te verkleinen.’

De strategiebijeenkomst van vanmorgen was een eerste in een serie voor medewerkers van de UT. Er zullen ook nog bijeenkomsten in de faculteiten plaatsvinden. De studenten hadden gisteren een brainstormsessie over de strategie in de Bastille, mede-georganiseerd door de Student Union en studentenpartijen UReka en PvdUT. In januari brengt de Student Union verslag uit aan het college.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.