UT krijgt miljoensubsidie voor eigen energiecentrale

| Paul de Kuyper

De UT krijgt een subsidie die kan oplopen tot 33,5 miljoen euro voor de bouw van een eigen energiecentrale. Naast het hogedruklab komt een warmtekrachtcentrale die wordt gestookt met pyrolyseolie, olie uit biomassa zoals houtsnippers. Met deze centrale kan de UT bijna de helft van haar eigen elektriciteit opwekken.

De miljoenensubsidie komt uit de pot Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) van Agentschap NL, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Hoe hoog het bedrag uitpakt, hangt af van de hoeveelheid energie die de UT met de nieuwe warmtekrachtcentrale weet op te wekken. De SDE-subsidie wordt verspreid over twaalf jaar uitgekeerd.

De UT hoopt de eigen energiecentrale in 2015 in gebruik te nemen. Een jaar geleden was de omgevingsvergunning van de gemeente Enschede al rond en werden er schetsen gepubliceerd van de nieuwe centrale (zie foto). Of het project zou doorgaan, hing af van de toekenning van deze SDE-subsidie. Zonder miljoenensteun is de centrale niet rendabel. Pyrolyseolie is namelijk een stuk duurder dan aardgas als brandstof voor een warmtekrachtcentrale.

48 procent eigen elektriciteitsverbruik

De warmtekrachtcentrale kan 1,6 megawatt elektriciteit en 4 megawatt warmte leveren. Hiermee wekt de UT straks 48 procent van het eigen elektriciteitsverbruik op. De centrale kan zelfs meer warmte (145 procent) leveren dan de universiteit nodig heeft.

Pyrolyseolie wordt verkregen door biomassa zoals houtsnippers in afwezigheid van zuurstof te verhitten tot 500 graden Celsius. Deze duurzame brandstof is een vinding van UT-hoogleraar Wim van Swaaij. Spin-off BTG zal de olie voor de energiecentrale gaan produceren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.