Medische erkenning voor Technische Geneeskunde

| Jochem Vreeman

De opleiding Technische Geneeskunde is opgenomen in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dit betekent dat afgestudeerden zelf patiënten mogen behandelen. TG heeft daarmee een wereldwijde primeur.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Geen enkele andere technische medische opleiding ter wereld leidt op tot de bevoegdheid zelf patiënten te behandelen. Dankzij de technische innovaties onderscheiden afgestudeerden zich van artsen. De technisch geneeskundige voert medische handelingen uit, zoals chirurgische handelingen, catheterisaties en endoscopieën. De medisch specialist heeft er dus een nieuwe collega bij.

Arts én ingenieur

‘Reguliere geneeskunde-opleidingen zijn niet technisch’, zegt opleidingsdirecteur Heleen Miedema. ’En dat terwijl het vak van de arts steeds technologischer wordt en nieuwe technisch-medische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen. Onze afgestudeerden kunnen denken en werken als arts én als ingenieur.’

Technische Geneeskunde

In 2003 is de opleiding Technische Geneeskunde -met goedkeuring van de ministeries van OCW en VWS -, gestart aan de Universiteit Twente. De opleiding heeft van de Keuzegids Hoger Onderwijs het predicaat ‘Topopleiding’ gekregen in 2013 en 2014. De opleiding gebruikt een uniek simulatiecentrum voor complexe medische handelingen. De nu 140 afgestudeerden werken veelal in academische ziekenhuizen in Nederland.

De wet BIG

De Wet BIG bewaakt de kwaliteit van individuele zorgverleners zoals medisch specialisten, en beschermt daarmee patiënten tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen. De technisch geneeskundigen zijn voor vijf jaar bevoegd onder de beschermde titel van Klinisch Technoloog. Na deze periode worden hun medische handelingen geëvalueerd om hun tijdelijke bevoegdheid om te zetten in een definitieve.

Naast de BIG-registratie was er meer goed nieuws voor de opleiding. Student Anne Steins studeerde af met een tien. Daarmee is ze de eerste student in het tienjarig bestaan van Technische Geneeskunde die dit presteert.

In het nieuwste magazine van UT Nieuws vind je een reportage van het practicum anatomie (snijzaal) van eerstejaars TG-studenten.