Notitie over alcohol bij verenigingen klaar

| Johannes de Vries

Hier zijn ze dan: de alcoholafspraken! De studieverenigingen hadden niet zo'n zin in regels met betrekking tot de alcoholverkoop, maar hebben ze toch mede opgesteld. Misschien dat er daarom niet zo heel veel schokkends in staat?

Photo by: Flickr.com | Piutus

Een afdeling van UT’s Human Resources heeft met Student Union en het overleg studieverenigingen een alcoholnotitie opgesteld om ‘activiteiten veilig(er) te laten verlopen’, zo schrijft CvB-voorlichter Bertyl Lankhaar. De notitie bestaat voor een groot deel uit een weergave van de wettelijke eisen die gelden voor de alcoholverkoop, maar bevat ook afspraken over de manier waarop de UT verantwoordelijkheden bij de verkoop van alcohol verdeelt.

Een exces in december 2012 was voor het CvB aanleiding om aan te sturen op alcoholafspraken. Een student liep een alcoholvergiftiging op tijdens een uit de hand gelopen cocktailfeestje in de Zilverling, georganiseerd door studieverenigingen Abacus en Dimensie. Daarbij moest een ambulance uitrukken.

Volgens de nieuwe afspraken zouden Abacus en Dimensie verantwoordelijk zijn voor het incident. ‘De verenigingen zijn verantwoordelijk voor een goed en veilig verloop van de activiteiten die in de borrelruimtes plaatsvinden, ook als deze door derden worden georganiseerd,’ staat in de notitie. Lankhaar voegt toe: ‘Al ontslaat dat individuele studenten niet van hun eigen verantwoordelijkheid. Iedere student weet dat 'ie niet te veel moet drinken en zal dat zelf in de gaten moeten houden. Verenigingen moeten nadenken over de risico's bij activiteiten en moeten maatregelen nemen om incidenten te voorkomen.’

Om beter in te kunnen spelen op de risico’s die activiteiten met zich meebrengen, wordt er in samenwerking met het overleg studieverenigingen een overzicht gemaakt van hoog en laag risicoactiviteiten. Bij activiteiten in de eerste categorie moeten verenigingen in overleg met het evenementenbureau en een veiligheidsdeskundige extra maatregelen nemen. Bij activiteiten in borrelruimtes waarbij een groot aantal bezoekers wordt verwacht, moeten verenigingen bijvoorbeeld een toegangsbeleid instellen.

Een overzicht van andere afspraken uit de notitie:

  • Verenigingen schenken alleen zwak-alcoholhoudende drank (maximaal 14,9% alcohol).
  • Bij verenigingsactiviteiten wordt voor 15.30 uur geen alcohol geschonken. Na 15.30 uur mag bovendien geen zelf meegebrachte alcohol worden genuttigd.
  • De UT organiseert twee keer per jaar een Instructie Verantwoord Alcoholschenken voor barpersoneel van de verenigingen.
  • Het aanvragen van horecavergunningen doen verenigingen niet zelf, maar gaat via het facilitair bedrijf.
  • De richtlijnen worden twee keer per jaar door het overleg studievereniging in haar vergadering besproken.