'Rookgordijnen' over kosten tweede studie

| Redactie

Rechtenstudenten willen dat universiteiten alsnog verantwoorden hoe ze het verhoogde collegegeld vaststellen voor tweede bachelor- of masterstudies. Morgen dienen zij daartoe een verzoek bij de rechter in.

De Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU), opgericht door rechtenstudenten, is bang dat universiteiten onderling prijsafspraken maken. Ze vroeg acht instellingen vorig jaar al om een nadere onderbouwing van de 'vaak absurd hoge' instellingscollegegelden, die kunnen oplopen tot 25 duizend euro per jaar. Sinds de overheid ‘tweede studies’ niet meer bekostigt, mogen instellingen een kostendekkend collegegeld vragen.

In december verloor de SCAU een door haar aangespannen kort geding. Ze kon volgens de rechter niet bewijzen dat de tarieven te hoog waren. Maar de SCAU geeft de moed niet op en zet de civiele procedure bij de rechter voort. Volgens haar trekken de universiteiten en hun advocaten 'rookgordijnen' op en 'verzuimen zij de hun wettelijk opgedragen transparantie te betrachten'.

De SCAU doet bovendien een beroep op de Wet openbaarheid bestuur om universiteiten te dwingen uit te leggen hoe zij de verhoogde collegegelden berekenen. De stichting eist onder meer notulen op van bestuursvergaderingen en van overleggen met het ministerie.

De kwestie ligt al langer gevoelig. De Nederlandse Mededingingsautoriteit deed in de zomer van 2011 een inval bij de VU en de UVA, omdat zij vermoedde dat ze onderling afspraken maakten over hun tarieven. Een jaar later staakte de NMa dit onderzoek nadat de twee universiteiten meer openheid hadden beloofd.

HOP, Petra Vissers

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.