Besluit over University College moet in december

| Redactie

Het college trok woensdagochtend een instemmingsverzoek aan de universiteitsraad over het University College in. De raad staat er weliswaar positief tegenover maar heeft nu nog teveel vragen om definitief in te stemmen. Dat zal volgende maand wel moeten, liet rector Ed Brinksma weten, want anders is er niet genoeg tijd een accreditatie aan te vragen. ‘Dit is een unieke kans. Die moeten we niet missen.’

De U-raad zette vraagtekens bij het karakter van het University College. Dit zou meer richting ‘science’ gaan in plaats van het technology-karakter waarop in eerste instantie werd gemikt. Rector Ed Brinksma weersprak dat en stelde dat hij duidelijk zou maken dat de invalshoek zowel science als technology bevat, evenals sociale wetenschappen. Ook gaf Brinksma aan terug te komen op de vragen over de financiering van het College.

Brinksma constateerde tevreden dat de raad positief staat tegenover het University College. Wel benadrukte hij aan het eind van de discussie dat het belangrijk is dat er in december een besluit wordt genomen. Alle tijd daarna is nodig om een accreditatie aan te vragen zodat in september 2013 kan worden gestart.

Brinksma: ‘Het University College is een unieke profilerende opleiding. We hebben nu de kans van het ministerie gekregen dit uit te werken. Het is nu of nooit. Als we het nu niet doen, dan is het van de baan. Deze kans komt niet nog een keer terug.’ Hij voegde daaraan een belofte toe: ‘Het University College is geen voortdenderende trein. Als na een paar jaar de levensvatbaarheid tegenvalt, moeten we het ook durven stop te zetten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.