University College in de maak

| Redactie

Kees Ruijter, opleidingsdirecteur aan de faculteit CTW, trekt de kar van het nieuwe Twente University College. Dit honours college moet een breed en ambitieus onderwijsprogramma bieden aan excellente studenten. In juli gaat een voorstel over het Twentse University College naar de minister, waarna bij goedkeuring de werving van topstudenten in september 2011 kan beginnen. Maaike Platvoet Het University College staat al langer op het verlanglijstje van het College van Bestuur. Jaren geleden werd al onderzocht of een dergelijk programma kon worden ingericht, maar toen leidden de plannen niet tot concrete uitwerking. Dat moet nu wel gaan gebeuren. ‘Goede studenten binnenhalen is erg belangrijk voor de toekomst van deze universiteit’, zegt Kees Ruijter. ‘Al begrijp ik ook er mensen zullen zijn die kritisch naar deze investering kijken. Want investeren in deze tijden van bezuinigingen ligt gevoelig. Ik verwacht dus nog wel wat reacties, vooral over de praktische invulling.’

Volgens Ruijter is het daarom van belang om met een goed en vernieuwend voorstel over het University College te komen. ‘Dat het breed gedragen wordt door de UT-gemeenschap, daar geef ik mijn huidige functie voor op. Zodat duidelijk is dat ik voor de UT en namens het CvB deze kar trek.’

Een University College is niet nieuw in ons land. Ook de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit van Amsterdam bieden onder deze noemer een onderwijsprogramma aan voor excellente studenten. ‘Twente heeft daar zeker wel wat aan toe te voegen, omdat er nog geen ingenieursopleiding binnen een University College bestaat’, zegt Ruijter. ‘Daarbij heeft de UT een goede naam op het gebied van onderwijs, die naar mijn idee te weinig erkenning krijgt in de buitenwereld. Een University College zou daar een positieve draai aan kunnen geven.’

Het is volgens de opleidingsdirecteur sowieso de bedoeling om ook studenten uit het buitenland te werven. ‘Het College is Engelstalig, we hopen op een substantieel aandeel buitenlandse studenten. Dan moet je toch denken aan zo’n veertig procent.’

Omdat de doelgroep waar het University College op mikt helemaal nieuw is, hoopt Ruijter dat – onder voorbehoud van goedkeuring van de minister – er in september 2011 kan worden geworven onder potentiële studenten. ‘We hopen daarna in september 2012 ook daadwerkelijk van start te gaan, met een minimum van vijftig studenten. Dat moet uiteraard groeien. Ideaal zou een aantal van ruim honderd zijn.’

De opleidingsdirecteur denkt ook dat het tweetalige VWO-onderwijs een goede markt is om te werven voor de doelgroep. ‘De ervaring is dat op het tweetalige VWO vaak erg goede leerlingen zitten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.