In Memoriam Prof.ir. B.L. de Goede 1943 - 2003

| Redactie

Op 4 Maart 2003 overleed prof.ir. B.L. de Goede na een moedige strijd. Vanaf 1996 was hij bijzonder hoogleraar Operationeel Management van Telematische Systemen en Diensten aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Universiteit Twente. Leo de Goede studeerde Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn afstuderen in 1970 trad hij in dienst van het onderzoeks

Op 4 Maart 2003 overleed prof.ir. B.L. de Goede na een moedige strijd. Vanaf 1996 was hij bijzonder hoogleraar Operationeel Management van Telematische Systemen en Diensten aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Universiteit Twente.

Leo de Goede studeerde Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn afstuderen in 1970 trad hij in dienst van het onderzoekslaboratorium van KPN te Leidschendam. Binnen de divisie Telecom van KPN werd hij later eindverantwoordelijke voor de algehele Research en Development Strategie. Naast zijn ambt bij KPN, nam Leo de Goede tevens een prominente plaats in bij de 'EURESCOM Board of Governors.'

Professor de Goedes visie op zijn vakgebied was bij uitstek grensverleggend. 'Management', zoals hij letterlijk zei, 'is een kunst.' De kunst van het helder en puntig denken, waarin de aspecten van management als toegevoegde waarde van telematische services gericht op de eindgebruikers de boventoon voeren, was één van zijn sterke kanten. Zijn theoretisch fundament, de 'Open Service Component Architecture', opende veel boeiende en vruchtbare dimensies voor verder onderzoek, onder andere naar Multi-domain Real-time Accounting Management.

Leo de Goede hanteerde hoge wetenschappelijke normen op technische inhoud en op de toepasbaarheid van nieuwe theorieën. Met zijn ruimdenkende visie stuurde hij studenten en promovendi in een vroeg stadium in de goede richting, zodanig dat onderzoeksresultaten op het internationaal niveau erkend werden.

Studenten zullen zich Leo de Goede herinneren als een enthousiaste en energieke leermeester. Zijn hoorcolleges op donderdagen begonnen en eindigden altijd met levendige discussies tussen de studenten. De stimulerende overdracht van zijn onuitputtelijke ervaring was een van zijn grote krachten.

Alhoewel reeds lange tijd bekend was dat hij ernstig ziek was, heeft het overlijden van Leo de Goede zowel bij staf als studenten tot grote verslagenheid geleid. Zijn wetenschappelijke visie, zijn inspiratie en liefde voor zijn vak, maar ook zijn warme betrokkenheid en de wijze waarop hij met zijn ziekte omging, zullen wij ons blijven herinneren. Gesprekken met Leo waren altijd leerzaam en een bron van inspiratie. Hij laat een grote leegte achter.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Jacinta en zijn kinderen Jeroen en Alexander. Met hen voelen wij een onverwoordbaar verlies.

Henk Zijm, Peter Apers en Ed Brinksma

Bert-Jan van Beijnum en Minh van Le,

Afstudeerders van de Telematica Management Groep


Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.