Opmerkelijk

| Redactie

Wetenschappers hebben ontdekt welke genen ervoor zorgen dat uitlaatgassen van diesel allergische reacties versterken. De vaste deeltjes die in de uitlaatgassen van diesel zitten, kunnen aanvallen van allergie en astma versterken. Wetenschappers van de University of Southern California en de University of California, Los Angeles hebben twee genen gevonden die dit effect veroorzaken. Zij schatten dat vijftien tot twintig procent van de Amerikaanse bevolking extra risico loopt op versterkte allergie-aanvallen door dieselgassen. De onderzoekers verzamelden negentien proefpersonen die allen allergisch waren voor jacobskruiskruid. Deze mensen moesten twee keer een oplossing van deze plant inademen, waaraan één van de keren vaste deeltjes uit dieselrook waren toegevoegd. Daarop bepaalden de wetenschappers de kracht van de allergische reactie, door het vrijkomen van bepaalde stoffen, die kenmerkend zijn voor zo'n reactie, te meten. Elf mensen vertoonden een twee tot drie keer zo sterke reactie op de dieseldeeltjes dan de overige proefpersonen, terwijl alle proefpersonen ongeveer even sterk reageerden op alleen jacobskruiskruid. De elf proefpersonen met de sterkere toename hadden hetzelfde beeld wat betreft twee genen. Deze genen beschermen het lichaam normaal tegen de gevolgen van reactieve zuurstofdeeltjes, die belangrijke moleculen als DNA aantasten. De vaste stoffen in dieselrook bevorderen het ontstaan van deze deeltjes in het lichaam. De gevoelige proefpersonen misten één van de twee genen (GSTM1), en hadden twee kopieën van een bepaalde versie van het andere gen (GSTP1). De onderzoekers denken dat deze combinatie minder bescherming biedt tegen de reactieve zuurstofdeeltjes, en dat deze deeltjes op één of andere manier de al bestaande allergische reactie erger maken. Ongeveer de helft van de Amerikaanse populatie mist het GSTM1 gen, en ongeveer veertig procent heeft twee kopieën de bewuste versie van GSTP1. Op grond daarvan verwachten de onderzoekers dat vijftien tot twintig procent de combinatie heeft die hun extra gevoelig maakt voor allergieën, met name in binnensteden waar veel dieselrook wordt uitgestoten. Wellicht leidt de nieuwe genetische kennis tot medicijnen die deze mensen kunnen helpen. (bron: Natuur & Techniek)Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.