In memoriam prof. ir. M.P. Breedveld

| Redactie

Vrijdag 25 juli j.l. is emeritus-hoogleraar prof. ir. M.P. Breedveld overleden. In hem verliezen wij de oprichter van de faculteit Elektrotechniek. Breedveld werd in 1912 in Hillegom geboren en studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft. Na een benoeming tot hoogleraar aan de Technische Faculteit van de Universiteit in Bandung en later aan de TH Delft werd hij in 1963 benoemd

Vrijdag 25 juli j.l. is emeritus-hoogleraar prof. ir. M.P. Breedveld overleden. In hem verliezen wij de oprichter van de faculteit Elektrotechniek.

Breedveld werd in 1912 in Hillegom geboren en studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft. Na een benoeming tot hoogleraar aan de Technische Faculteit van de Universiteit in Bandung en later aan de TH Delft werd hij in 1963 benoemd tot hoogleraar elektronica aan de TH Twente. Al voor die tijd was hij aangezocht door het toenmalige 'managementteam' van de THT om de nieuwe Faculteit Elektrotechniek gestalte te geven. Van hem erven we een faculteit die uitsluitend gericht is op elektrotechniek ten dienste van de informatie-technologie.

Breedveld was voor lange tijd decaan van de faculteit EL en gaf vorm aan bijna alle oorspronkelijke vakgroepen, waarbij zijn eigen vakgroep vooral niet werd 'voorgetrokken'. Op en top een elektrotechnisch ingenieur, niet wetenschappelijk bekend op een specifiek vakgebied, maar bekend om zijn visie, meestal filosofisch getint. Hij maakte zich sterk voor het verantwoord gebruiken van de informatie-technologie die in zijn optiek vooral gericht moest zijn op de toepassing van o.a. micro-elektronische componenten. In zijn eigen vakgroep stimuleerde hij zijn medewerkers om die toepassing te zoeken in de biomedische techniek, aanvankelijk vooral gericht op de neurologie in samenwerking met wijlen dr. G.J. van Hoytema, neurochirurg bij het toenmalige ziekenhuis Ziekenzorg. Zijn vakgroep elektronica veranderde dan ook haar naam in Medische Elektronica en later in Bio-informatica. In de huidige onderwijs en onderzoek thema's van de nog steeds bestaande vakgroep is nog duidelijk de oorsprong van Breedvelds opzet terug te vinden.

Het meest typerende van Breedvelds visie is wellicht terug te vinden in zijn beschouwende rede 'De witte ingenieur' die hij uitsprak ter gelegenheid van de vijfde dies natalis van de THT in 1966. Hierin schetst hij als symbool voor de samenhang tussen energie, materie en informatie de kleurendriehoek. Zoals uit het mengen van de kleuren rood, groen en blauw wit ontstaat, wordt techniek volgens Breedveld gevormd door een bepaalde mengverhouding van materie, energie en informatie, waarbij het hem opvalt dat in alle te onderscheiden technieken een tendens bestaat op te schuiven naar het 'witte' gebied. Dit was dan ook zijn boodschap: streef bij het wetenschappelijk onderwijs aan de THT naar het opleiden van 'witte ingenieurs'.

Het zal duidelijk zijn dat Breedvelds visie van toen zeer juist was, gezien de vele multidisciplinaire instituten en onderzoekscholen van tegenwoordig.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de huidige status quo van de UT en zeker van de faculteit Elektrotechniek zeer duidelijk het gevolg is van de visie van de pioniers van toen, waaronder prof. ir. M.P. Breedveld. De faculteit EL zal hem dan ook in ere houden.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens de vakgroep Bio-informatica en de faculteit Elektrotechniek,

prof. dr. ir. P. Bergveld.


Prof. ir.M.P. Breedveld

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.