INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 12 januari 1998 -Gezien het voorstel van de faculteit Werktuigbouwkunde, heeft het College de heer prof.dr.ir. H.W.M. Hoeijmakers benoemd tot hoogleraar Technische Stromingsleer, ingaande 15 februari 1998 voor onbepaalde tijd; het betreft hier een aanstelling voor 1,0 fte. -Het College heeft ter bespreking op 27 januari 1998 met de Centrale Onder

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 12 januari 1998

-Gezien het voorstel van de faculteit Werktuigbouwkunde, heeft het College de heer prof.dr.ir. H.W.M. Hoeijmakers benoemd tot hoogleraar Technische Stromingsleer, ingaande 15 februari 1998 voor onbepaalde tijd; het betreft hier een aanstelling voor 1,0 fte.

-Het College heeft ter bespreking op 27 januari 1998 met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad een schema vastgesteld met onderwerpen die zich lenen voor behandeling in de Centrale Ondernemingsraad, de Centrale Studentenraad en de Centrale Gezamenlijke Vergadering.

-Gezien het voorstel van de faculteit TW, heeft het College de benoeming van de heer dr. F. Twilt tot opleidingsdirecteur voor de opleiding Toegepaste Wiskunde goedgekeurd; de heer Twilt zal binnen de faculteit TW tevens de funktie van onderwijsdirecteur vervullen en daarmee verantwoordelijk zijn voor het totale door de faculteit verzorgde onderwijs. De benoeming is voor 0,7 fte, ingaande 1 januari 1998 voor een periode van vijf jaar.

-Gezien het voorstel van de faculteit WMW, heeft het College de volgende benoemingen goedgekeurd: a)de heer dr. D. Stemerding tot opleidingsdirecteur van de faculteit WMW, opleiding WWTS en toeleverend onderwijs, voor 0,4 fte ingaande 1 januari 1998, voor een perio-de van drie jaar; b)de heer drs. E.T. Woudstra tot opleidingsdirecteur ad interim voor de opleiding TCW, voor 0,6 fte ingaande 1 januari 1998 voor een periode van een jaar.

Wetenschapswinkel

Wijzer en rijker worden in de praktijk. Wil je een praktijkopdracht doen, waar je zowel studiepunten en wat geld mee kunt verdienen. Lees dan hierover over de verschillende projecten die de Wetenschapswinkel UT voor jou in de aanbieding heeft. Dit is niet alles wat wij in portefeuille hebben. Kijk anders op Internet: http://twenteweb.nl/wewi/ of kom even bij ons langs in de Vrijhof, kamer 207 of 208.

Inzet expertise Emancipatiebureau

Gastouderburo

Winkel met theespecialiteiten

Nadere informatie: Wetenschapswinkel, Egbert van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4894407/3848, email: [email protected]

Symposium 'Gezocht: Generalist of Specialist?'

Op woensdag 11 februari 1998 van 13.30 tot 18.00 uur organiseren Arbeidsmarktsteunpunt Universiteit Twente, KIvI Regio Oost en Niria Regio Twente bovenstaande symposium in het Amphitheater van de Vrijhof. Hierbij staat centraal de vraag of de arbeidsmarkt behoefte heeft aan specialisten of generalisten. Na een korte inleiding volgen er diverse lezingen en aan de eind van de middag is er een forumdiscussie. Kosten: f50 (KIvI-/Niria leden, medewerkers UT), f75 (overigen), gratis (ingeschrevenen Arbeidsmarksteunpunt, studenten).

Aanmelding: voor 1 februari 1998 middels een aanmeldingskaart. Meer informatie: Arbeidsmarktsteunpunt: tel. 053-4894299, KIvI: tel. 053-4894097 of Niria: tel. 074-2437990.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Integrand Twente is voor de volgende projecten op zoek naar:

1) Een student(e) TBK-I/BIT die voor Ingersoll-rand Nederland de problematiek van het jaar 2000 gaat onderzoeken. Ref:B36. 2) Een student(e) (alle richtingen) die bij de Centrale Overijsselse Nutsbedrijven een marktonderzoek gaat uitvoeren. Door privatisering van de markt in deze sector moet er klantgerichter en meer prijsgericht gewerkt worden. Duur: febr. tot juni fulltime. Ref:613. 3) Een student(e) CT, WB of TN die interesse heeft in een opdracht bij een bedrijf uit Enschede op het gebied van duurzame-energie-technologieën, waaronder technieken voor de produktie van warmte en electriciteit uit biomassa. Ref:617 4) Een bijna afgestudeerde student(e) (alle studierichtingen mogelijk) die als trainee bij Talkline in Baarn aan de slag zou willen gaan. Het bedrijf is een internationale organisatie die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en verkoop van mobiele telefoon-abonnementen. Aanvang: z.s.m. Duur: 9 mmd fulltime (grote kans op vaste baan) Ref:608. 5) Integrand heeft het hele jaar stage en afstudeermogelijkheden bij Procter & Gamble open staan. Interesse? Kom langs met je C.V. # Meer informatie over opdrachten of een bestuursfunctie bij Integrand: tel.4893903, Vrijhof kamer 120.

UniConsult

UniConsult voert voor bedrijven allerlei soorten projecten uit. Onder begeleiding van projectmanagers, voeren studenten opdrachten uit het MKB. UniConsult biedt studenten enerzijds de mogelijkheid om werkervaring op te doen naast de studie en anderzijds om de studiebeurs aan te vullen. De uitvoerende student is meestal twee dagen per week bezig met een project, en wordt hiervoor soms met SP's beloond, maar zeker met een financiële beloning (ca. f20/f25 p/u). UniConsult is altijd op zoek naar studentuitvoerders en projectmanagers. Geïnteresseerd? Informatie: kamer WB hal V, 127C, tel. 4893811/4312975, e-mail: [email protected]

Voorbereiding TBK-component technische stage

Zie mededeling TBK/CT&M.

Symposium 'Gezocht: Generalist of Specialist?'

Zie mededeling algemeen.

BSK

Nabespreking tentamen Hydrologie (224010)

De nabespreking van dit tentamen is op woensdag 18 februari a.s. het 7e en 8e uur in zaal WB Z122.

Toegepaste Communicatiewetenschap

(Meer dan) geïnteresseerd in Toegepaste Communicatiewetenschap? De tweede informatiebijeenkomst voor eerstejaars BSK en TO studenten over de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap is op dinsdag 3 februari 1998 a.s. Je bent welkom om 12.30 uur in TO-L216. Je ontvangt een uitnodiging in je postvakje of brievenbus.

StudentenOverleg Bestuurskunde

De decaan van de faculteit Bestuurskunde nodigt kandidaten uit die geïnteresseerd zijn om als student voor een jaar zitting te nemen in het managementteam (voorheen faculteitsbestuur). De decaan zal uit de kring van gegadigden één selecteren. Deze student zal een brugfunctie vervullen tussen de studenten en het managementteam. Als je geïnteresseerd bent, kun je tot dinsdag 10 februari 1998 contact opnemen met Anneke Lub (053-4306338) of Irma van Slooten (053-4895030). Op donderdag 5 februari is er wederom een SO-vergadering. Onderwerpen zijn o.a. verblokking tweede jaar, major-minor en eventuele klachten. Vanaf 12:30 uur is iedereen van harte welkom in TW-B101. Uiteraard zijn koffie en thee overvloedig aanwezig (gratis).

Afstudeeropdrachten

Voor D2/D3 studenten BSK.

Departement Welzijn op Curacao

Deelgemeente Hoogvliet, sector Welzijn. Onderwerp: opstellen van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid Hoogvliet. De nota moet een overzicht geven van de aanbodkant van zorg, zowel de zorg gericht op fysieke als wel psychische toestand van de mens. Het moet hierbij vooral gaan om kwantitatieve gegevens. Daarnaast moet inzicht verkregen worden in de gezondheidsproblemen, de vraag van inwoners, zowel kwalitatief als kwantitaief. Tevens: de mogelijkheden die de deelgemeente heeft en wat van zorgaanbieders kan en mag worden verwacht. Aanvang: op korte termijn.

Inlichtingen

Sturen I (178008)

Voor P studenten BSK. De werkcollege's in week 6 komen te vervallen in tegenstelling tot wat op het rooster vermeld staat. Vrijdag 6 februari a.s. het 3e en 4e uur wordt er een hoorcollege verzorgd 'Algemene economie I' in het kader van Sturen I in BB-5. Nadere informatie over de roosters staan in de syllabus, verkrijbaaar vanaf maandag 2 februari a.s. bij de Utake. Verder worden er mededelingen gedaan in het college van woensdag 4 februari a.s. Tevens is er donderdag morgen 5 februari a.s. een verplichte excursie naar de 'Boldershoek'.

Interviewpracticum Methoden en technieken II A (177002)

Voor D1/D2/D3 studenten BSK. Voor de D1 en D2/3 studenten die het verplichte Interviewpracticum van dit vak nog niet afgerond hebben, bestaat er de kans om dit in het 4e blok in te halen. Op maandag 2 februari zal er een inleiding op de interviews gegeven worden, uur 7 en 8, zaal TW-A112 (aanwezigheid verplicht!). Inschrijving voor het practicum is mogelijk vanaf 2 februari bij het secretariaat van Staat en Politiek, kamer C-226. De training interviewtechnieken zal in de tweede week van februari gestart worden.

CT

Voorbereiding TBK-component technische stage

Zie mededeling TBK/CT&M.

Afstudeerproject cementhydratatie

Zie mededeling TBK/CT&M.

EL

D-voordrachten

A. Hoogendoorn over 'EMC gevoeligheid van halfgeleiders', 27 januari 1998, 9.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1232.

K. Visser over 'Klasse AB splitters', 29 januari 1998, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

M. Karel over 'Design and realisation of a parallel class D/AB amplifier', 29 januari 1998, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

R. Wittebrood over 'Analysis of Polysomnographic Respiration Signals with Artificial Neural Network', 4 februari 1998, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1228.

P. van Dijk over 'Real-time correctie van afwijkingen van eerste generatie beeldversterkers met behulp van een Digital Signal Processor', 6 februari 1998, 10.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1228.

T. Schillemans over 'The performance analysis of the ABR functionality in an ATM access network', 6 februari 1998, 14.00 uur, TWRC gebouw, zaal 238.

A. Hendrikse over 'Internet Traffic Engineering rules for ATM networks', 6 februari 1998, 15.00 uur, TWRC gebouw, zaal 238.

L. Ogink over 'System identification of a radio controlled model car', 6 februari 1998, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Aanmelding D1- en Doktoraalexamen EL

Voor het D1-examen en het Doktoraalexamen in maart geldt de volgende regeling: Aanmelding open: 19 januari 1998. Sluiting aanmelding: 6 februari 1998. Terugtrekken tot: 13 maart 1998. Uitreiking Doktoraal diploma's: 20 maart 1998. Men kan zich aanmelden: *)voor het Doktoraalexamen als het stageverslag, de omschrijving van de Doktoraalopdracht en het Doktoraalstudiepakket bij Bureau Onderwijszaken aanwezig zijn. *)voor het eerste gedeelte (D1) van het Doktoraalexamen als men verwacht alle examenonderdelen vóór 13 maart voltooid te hebben. Geslaagd is I: degene die voor alle examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene die voor één examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt. U bent ingeschreven als het door u ingevulde en getekende aanmeldingsformulier bij Bureau Onderwijszaken aanwezig is. Na de sluitingsdatum kan voor bovengenoemde examens niet meer worden ingeschreven.

Vakgroepvoorlichting D2 studenten

Om het samenstellen van het keuzevakkenpakket te vergemakkelijken is er in week 6 t/m 10 elke dinsdag het 5e en 6e uur vakgroepvoorlichting in T4. Geïnteresseerden kunnen een informatieboekje afhalen bij Bureau Onderwijszaken EL.

Voorbereiding TBK-component technische stage

Zie mededeling TBK/CT&M.

INF/BIT

D-voordracht INF

E. Voskuilen over 'Een expertsysteem voor het plannen van onderhoud aan vastgoed', 5 februari 1998, 15.00 uur, INF L204 (demozaal).

Aanmelding D-examenvergadering INF en BIT in maart 1998

INF

BIT

Algemeen

Software-managementtechnieken (234004)

Voor INF/BIT-studenten. Het vak Software-managementtechnieken is voor iin keer verplaatst van het 3e trimester naar het 1e trimester van het volgend studiejaar (1998/1999). Als je het vak Software-managementtechnieken wilt volgen word je verzocht je bij de volgende inschrijfronde voor dat trimester in te schrijven. Mocht je door deze verplaatsing in de problemen komen met je studieplanning en alsnog het vak Software-managementtechnieken in het 3e trimester willen afronden dan kun je contact opnemen met één van de docenten van het vak: Klaas van den Berg (tel 3783, e-mail [email protected] ) of Pim van den Broek (tel 3762, e-mail [email protected]).

Extra tentamen Bedrijfseconomie (186061)

Zie mededeling TBK/CT&M.

KASTA-case (180052)

Zie mededeling TBK/CT&M.

Herhalers van de KASTA-case (180052)

Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Post voor Studentenraad

Heb je post voor de studentenraad? Je kunt de stukken hiervoor inleveren bij Bureau Onderwijszaken TBK, BB309.

Cursus Direktievoering (181019)

Voor TBK D3. Het TSM Ondernemerscentrum start 4 maart a.s. weer met de cursus Direktievoering. Direkteuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoering kritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met een capita selecta vak van 2,5 tot 4 SP. De cursus en de begeleiding door de student lopen van maart tot september 1998. Voorkennis: Bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak. Inschrijving: vanaf 19 januari a.s. bij BOZ/TBK. Inlichtingen: prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, tst. 4531 of Annet Weegerink (TSM Business School) tst. 3484. Op maandag 9 februari en woensdag 18 februari a.s. van 12.30-13.30 uur worden er in BB-7 (BB gebouw) voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, die verplicht zijn om bij te wonen.

Gastcollege Nieuwe Productie Concepten (181015)

In het kader van dit college wordt op 10 februari a.s. van 13.45 tot 15.30 uur in BB5 een gastcollege gegeven door Ir. H.M. Coppens, plant-manager van de Philipsfabriek in Weert. Uit eigen ervaring vertelt hij over de ingrijpende veranderingsprocessen die deze en andere fabrieken onder zijn leiding hebben doorgemaakt. Belangstellenden zijn welkom.

BOZ gesloten

Bureau onderwijszaken CT&M is gesloten vanaf maandag 2 februari t/m vrijdag 7 februari a.s. Met dringende zaken kan men terecht bij Bureau onderwijszaken TBK, kamer BB309, tel. 3516.

Match studiereis naar Ierland

Voor TBK D-2. Let op. Wat de overeenkomst is tussen Guinness en Jameson? Met beide kun je in zeer direct contact komen tijdens de studiereis van MaTCh (het dispuut van de vakgroep Technologie en Organisatie). Dit jaar gaat de reis namelijk naar Ierland, de snelste (en de mooiste) economische groeier in Europa. De reis wordt georganiseerd voor een groep van 20 studenten (met afstudeerplannen in principe op het terrein van de vakgroep) en 10 vakgroepleden. Tussen 17 en 24 mei worden vijf tot zes bedrijven in de omgeving van Dublin en Cork bezocht met als belangrijkste aandachtspunt: "Collaboration as a competitive tool". Wil jij deel uitmaken van deze groep schrijf dan je naam op de voorlopige inschrijflijst bij de secretaresse van de vakgroep T&O, kamer BB 318. Wanneer je meer informatie wenst kun je een informatiepakketje ophalen bij diezelfde secretaresse, of mailen naar [email protected] De kosten verbonden aan deze studiereis bedragen ca. f450. Voorverslag, actieve deelname en het schrijven van een eindverslag zijn 2 SP waard. Deze voorlopige inschrijving sluit op 5 feb. a.s.

Colloquia

Koos Viet over 'Gecombineerde aanleg van hoofdleidingen; een onderzoek naar verbeteringen in de coördinatie van dit bouwproces', 4 februari 1998, 15.45 uur, TW C238.

Suzanne Meinen over 'De preventie van normafwijkend gedrag door politiepersoneel bij het politiekorps Amsterdam-Amstelland', 6 februari 1998, 15.45 uur, BB5.

Koen Keijzer over 'Een onderzoek naar mogelijkheden ter verbetering van de marktpositie voor grote projecten bij Stork ICM', 13 februari 1998, 15.45 uur, BB5.

Toine Bakker over 'The implementation of working capital strategies in Tanzania', 17 februari 1998, 15.45 uur, BB7.

Jan Willem Brouwer over 'Het technisch en organisatorisch ontwerp van een productie-eenheid ten behoeve van de assemblage van melkrobots', 6 maart 1998, 15.45 uur, BB5.

Voorlichtingsbijeenkomst D2/3 nieuw curriculum

Op dinsdag 10 februari a.s. van 12.30-13.30 wordt er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het nieuwe D2/3 curriculum.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in BB2.

Tentamen Planning & beheersing van uitvoeringsprocessen (226410)

Het extra tentamen van dit vak op dinsdagmiddag 3 februari a.s. is in zaal CT1405.

Extra tentamen MICS I (221220)

Het extra tentamen van het dit vak is op dinsdagmiddag 27 januari a.s. in zaal WB T500.

Financiële Analyse & Financiering (186004)

In verband met de geringe belangstelling wordt het bovengenoemde college met onmiddellijke ingang gestopt. Studenten die het vak toch willen doen, worden verzocht een afspraak te maken met de docent, de heer J.A. Schoo, tel. 3510 (secretaresse) om nadere afspraken te maken over de afronding.

TBK Tentamen- en Examenreglement

Vanaf 1 februari wordt het huidige tentamen & examenreglement strenger nageleefd. De doelstellingen van deze nieuwe aanpak zijn: 1.Een serieuze voorbereiding van de tentamens door de studenten. 2.De gang van zake rond de inschrijving voor tentamens verbeteren. 3.Docenten aan hun verplichtingen te houden. De belangrijkste punten van het huidige tentamen & examenreglement zijn: 1) Inschrijving geldt als een tentamenpoging, als het tentamen niet wordt gedaan dient men zich uit te schrijven. Van elke deelnemer aan het tentamen wordt vastgesteld of de student zich heeft ingeschreven. Is dit niet het geval, dan wordt het tentamen niet nagekeken. 2) De docent van het vak moet de tentamens binnen 15 werkdagen hebben nakeken. 3) De tentamenuitslagen worden gepubliceerd op het Mededelingenbord van BOZ-TBK. Daarnaast kan elke student zijn of haar cijfer via de E-mail opvragen. 4) De vakken van het eerste trimester worden direct na de Kerstvakantie herkanst. De vakken van het tweede trimester direct na de Paasvakantie en de vakken van het derde trimester na de Zomervakantie. Eerste en tweede trimestervakken kunnen tevens na de Zomervakantie herkanst worden. 5) Studenten hebben het recht op inzage in de beoordeling van de tentamens. Het tentamen kan inde twee weken na de tentamenuitslag ingezien worden. 6) Studenten kunnen in beroep gaan tegen de tentamenuitslag bij de Examencommissie pas als er overleg heeft plaatsgevonden met de docent van het vak.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je terecht bij Willem van Woerden (BB.328, tel: 3514), secretaris TBK Examen Commissie. Het volledige tentamen- & examenreglement is bij BOZ TBK verkrijgbaar.

Opdracht Planning en Beoordeling van Bedrijfskundig Onderzoek (PBBO/185257)

Om het vak PBBO af te ronden moet je de volgend onderdelen hebben afgerond: het tentamen; het SPSS-practicum; de opdracht ter voorbereiding van het Bedrijfskundig Doctoraalproject (BKDP). Je kunt de opdracht afhalen bij Hans Heerkens (BB425).

Op donderdag 5 februari a.s. vindt er een bijeenkomst plaats waarin de opdracht wordt toegelicht. Lees de opdracht vooraf door. Tijd: 12.30-13.30 uur. Plaats: BB6. De opdracht wordt uitgevoerd door de groepen zoals die zijn ingedeeld voor het BKDP. Lever de opdracht uiterlijk 25 februari in (postvakje Hans Heerkens, kamer BB316) om tijdig het tentamenbriefje van PBBO te kunnen ontvangen. Vermeld de namen van de groepsleden, plus adres en telefoonnummer van één van de groepsleden die optreedt als contactpersoon. Voor de opdracht ontvang je geen cijfer maar de kwalificatie 'voldaan' of 'niet voldaan'. In dit laatste geval dien je de uitwerking van de opdracht te verbeteren. De nagekeken opdrachten kunnen worden vanaf 9 maart worden opgehaald bij mevr. E. van der Veen (BB316). Opdrachten die na 31 augustus nog niet zijn opgehaald worden vernietigd. Begin maart geeft de docent voor belangstellenden commentaar op de uitvoering van de opdrachten en adviezen voor de verdere uitvoering van het BKDP. Dit gebeurt tijdens twee bijeenkomsten: Thema A (Continuïteit van Organisaties) en thema B (Vernieuwing van Voortbrengingssystemen): maandag 9 maart a.s., 12.30-13.30 uur in zaal BB6. Thema C, D, E en F (Bedrijfsvoering in Niet-Westerse Landen, Effective Management of the Information Resource, Logistiek en Luchtvaart): donderdag 12 maart a.s., 12.30- 13.30 uur in zaal BB6.

Extra tentamen Bedrijfseconomie (186061)

Bij het tentamen Bedrijfseconomie voor TBK & BIT, d.d. 5 januari jl. hebben circa 15 studenten een tentamen inclusief de uitwerking van het BA-deel ontvangen. Daarom is het BA-deel (25 van de 100 punten) van het tentamen ongeledig verklaard. Het cijfer van het tentamen is nu geheel op het BE-deel van het tentamen gebaseerd. Studenten die hiertegen bezwaar hebben kunnen alsnog het BA-deel overdoen. Dit zal plaatsvinden op: woensdag 4 februari a.s., tijd: 12.45 - 13.30 uur, zaal BB1. Zij kunnen zich inschrijven bij BOZ/TBK tot en met maandag 2 februari 1998.

KASTA-case (180052)

Het IV-practicum de KASTA-case wordt dit jaar voor TBK in het derde trimester gegeven. Voor BIT zal het practicum in trimester 3.1 worden gegeven. Voor TBK begint in week 13 het practicum. Er zal een inleiding op dit practicum gegeven worden tijdens het college Produktie en Logistiek Management (181075) op donderdag 19 februari het 5e en 6e uur. Tijdens deze inleiding zal het practicumrooster en de eerste opdracht uitgedeeld worden. Hierna zijn deze te verkrijgen in BB 318. De KASTA-case is verplicht voor alle tweedejaars TBK en derdejaars BIT studenten. Om deel te mogen nemen aan dit practicum is een voldoende resultaat verplicht voor de vakken Mens Technologie en Organisatie II (184170) en Produktie en Logistiek Management (181075) (1 vijf is toegestaan). Voor TBK studenten die in 1995 of eerder zijn begonnen met hun studie geldt dat, om deel te mogen nemen aan dit practicum, een voldoende resultaat verplicht is voor de vakken Organisatiekunde (181055) en Produktiemanagement I (181056). (1 vijf is toegestaan). Inschrijving in groepjes van drie studenten kan in week 12 op vrijdag tot 15.00 uur op lijsten bij kamer BB 318. N.B. Herhalers dienen zich op een aparte lijst in te schrijven. De practicumhandleiding is bij de UTake te koop.

Herhalers van de KASTA-case (180052)

In week 13 begint het IV-practicum de KASTA-case voor TBK. Het rooster en de eerste opdracht kunnen vanaf vrijdag 20 februari in kamer BB 318 opgehaald worden. De inschrijving vindt plaats op aparte inschrijflijsten. De oude practicumhandleiding is nog bruikbaar. N.B. Voor herhalers BIT wordt de case in trimester 3.1 gegeven.

Voorbereiding TBK-component technische stage

Ga je binnenkort op technische stage en wil je de TBK-aantekening hierbij doen? Kom dan naar de voorbereidingsbijeenkomst op dinsdag 3 februari a.s. Tijdens deze ochtend gaan we in op de doelen van deze component, de opdrachten die je dient uit te voeren en er wordt geoefend met een aantal bedrijfskundige problemen (organisatiekunde, probleemoplossen). De bijeenkomst duurt van 09.00-12.30 uur en wordt gehouden in CT1845. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 4893522.

Nabespreking tentamen Hydrologie (224010)

Zie mededeling BSK.

Voorbereiding TBK-component technische stage

Zie ook mededeling EL.

Informele bijeenkomst G-stroom

Op woensdag 4 februari a.s. wordt er door de organisatoren van de G-stroom een informele bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst is bedoeld voor studenten die het volgend studiejaar de G-stroom willen volgen. De bijeenkomst vindt plaats in BB5 van 12.30 - 13.30 uur.

Afstudeerproject cementhydratatie

Aanvang: in overleg. Informatie: dr.ir. H.J.H. Brouwers/drs. R.J. van Eijk (CT&M), tel. 053-4894056/4883. In Nederland komen ieder jaar grote hoeveelheden reststoffen vrij die als secundaire grondstof in de bouw worden aangewend. Meestal zijn deze stoffen verontreinigd, waardoor ze niet automatisch kunnen worden toegepast. Om een reststof in een andere categorie ingedeeld te krijgen en meerdere toepassingsmogelijkheden te realiseren kan de reststof in een cementmatrix worden ingebed zodat de verontreiniging niet meer kan uitlogen. Voor een aantal reststoffen dient deze immobilisatie gemodelleerd te worden. De hoofdproblemen zijn het vinden van de juiste receptuur en de optimale uithardingscondities (tijd, druk). Hiervoor staan het softwarepakket Hydra3D en een eigen betonlaboratorium ter beschikking. Voor het onderzoek wordt een afstudeerder gezocht met belangstelling voor cementchemie en programmeren in C. Het onderzoek vindt plaats i.s.m. met diverse partijen in binnen- en buitenland, waaronder de cementindustrie.

BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357)

Voor TBK, D1, D2. Op vrijdagmmiddag 30 januari wordt vanaf 15.30 uur de mogelijkheid geboden de resultaten van de herkansing SQL-toets in te zien in de practicumruimte van het BB-gebouw. Degenen die de SQL toets voldoendehebben afgerond, kunnen zich vanaf vrijdag 30 januari in verband met de herindeling van de practicumgroepen herinschrijven voor de practicumsessies. Tijdens het hoorcollege in week 6, op maandag 2 februari, zal de aftrap gegeven worden voor de eindcase en het bijbehorende ontwerppracticum, en zal de eindcase worden uitgereikt. Na die tijd is de eindcase af te halen bij de vakgroepsecretaresse (BB-316).

TN

Voorbereiding TBK-component technische stage

Zie mededeling TBK/CT&M.

TO

Ontwerpen van constructivistische leeromgevingen (194528)

Voor TO-D3-studenten. Studenten die willen deelnemen aan dit nieuwe keuzevak kunnen zich tot woensdag 4 februari 1998 voor dit vak aanmelden. De vakomschrijving ligt vanaf heden in je postbakje.

Curriculumontwikkeling (195017)

Voor TO-D1-studenten. Voor dit vak is er in het college een handleiding uitgereikt. Studenten die deze nog niet in hun bezit hebben en wel dit vak wensen af te ronden kunnen deze afhalen bij de secretaresse van de vakgroep CRC. Aan dit vak is geen opdracht verbonden. Het tentamen is op maandag 2 februari 1998 vanaf 13.00 uur in L216. Het tentamen bestaat uit twee delen. DEEL 1: gesloten boek, van 13.00 tot 14.30 uur. *Bestaat uit ongeveer 8 productie-vragen. *Bijvoorbeeld: -geven van beargumenteerde mening bij een stelling; -vergelijken van uitspraken uit syllabus en boek van Posner en Rudnitsky. Het eerste gedeelte van het tentamen wordt ingeleverd om half drie stipt. DEEL 2: open boek, van 14.30 -15.30 uur. *Aan de hand van een uitgereikte casus moeten 2 - 4 vragen beantwoord worden. *Boek en syllabus mogen hierbij gebruikt worden.

Colloquium Zhu Zhi Ting

Zhu Zhi Ting, prof. and Vice Dean of the East China Normal University will present a colloquium about his work and is inviting everybody to come on the 5th of February at 12.30-13.30 in L216. Zhu Zhi Ting is involved in many projects in relation to IT in Education such as: -IT supported Teacher Training. -The electronic library of Chinese educational resources. -Design of network-based Constructivistic microworlds for school students. The topic of his Colloquium will be: Research & Development of Educational Technology in China. Abstract: The importance of Educational Technology has been well recognized in China. It is considered to be a kind of supportive mechanism for the educational reforms ongoing in the country. Dr. Zhu Zhiting from ECNU ( East China Normal University) will first give a overview of the advancement of information technology in Education in China and the current plan regarding networking of 1000 schools overall China. To some level of detail, he will then focuse on description of instructional instrumentaion related R&D activities in progress in ECNU.

Toegepaste Communicatiewetenschap

Zie mededeling BSK.

TW

Zaalwijziging Vernieuwings- en Markovprocessen (153060)

Voor D2-studenten TW. Het hoorcollege van Vernieuwings- en Markovprocessen (153060) op donderdag 12 februari het 5e + 6e uur wordt verplaats van TW-B103 naar BB3.

D-voordracht

Wouter Speelman over 'Modellering van Opslagsystemen en Decentrale Opwekking', donderdag 12 februari, 10.30 uur, TW-A118.

WB

Hoorcollege Plasticiteit en kruip (115737)

Voor WB D3-studenten. Bovengenoemd hoorcollege wordt op woensdag 4 februari a.s. verplaatst van het 5/6e uur naar het 3/4e uur. Het hoorcollege wordt gehouden in zaal WB Z.122.

Afstudeercolloquia

J. van der Zwaag over 'Towards Dynamic Tolerance Analysis Using Bond Graphs', 4 februari 1998, 10.30 uur, WB N.105.

B. Winters over 'A feasibility study for 3D plant design at Heiniken Technical Services BV', 6 februari 1998, 14.00 uur, WB N.105.

M. Bosman over 'Design and realisation of a PM linear motor-driven XY table', 20 februari 1998, 13.00 uur, WB N.105.

Vakgroepvoorliching Technische Stromingsleer

Voor 3e jaars WB-studenten. De aangekondigde vakgroepvoorlichting 'Warmte en stromingsleer' d.d. 11 februari 1998 komt te vervallen omdat binnen werktuigbouwkunde deze leerstoel niet meer bestaat. De nieuwe WB leerstoel/vakgroep: 'Technische stromingsleer' geleid door prof.dr.ir. H.W.M. Hoeijmakers zal zich op 25 februari a.s. om 13.45 uur in zaal WB N.105 aan de WB-studenten voorstellen met een vernieuwd afstudeerpakket en uitdagende afstudeeropdrachten. Na afloop is er een borrel & hap in de borrelkelder WB.

Doctoraal-uitreiking d.d. 12 maart 1998

Voor WB D3-studenten. WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 12 maart 1998 dienen zich voor 19 februari 1998 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 26 februari 1998 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist.

Rectificatie HC Grondslagen bedrijfseconomie (186002)

Voor WB P-studenten. Op 17 februari 1998, het 1/2e uur, komt het hoorcollege van bovengenoemd vak te vervallen. Hiervoor in de plaats zal er een hoorcollege verroosterd worden op vrijdag 13 februari 1998, het 5/6e uur, in zaal BB.4.

Afstudeerproject cementhydratatie

Zie mededeling TBK/CT&M.

SPE

Nieuw programma -Donderdag 29 januari: Man-Vrouw-Relatief. Over kenmerkende gedragspatronen, karakters en relaties. SPE-UT, 19.30 uur. De eerste keer voor deze discussiegroep. Doe mee. -Dit weekend (30 jan - 2 feb) gaat een groep studenten + pastor op bezoek in de Benedictijner abdij te Oosterhout-NB. Het volgende weekend (3 - 6 april a.s.) is al volgeboekt. Er is veel belangstelling voor deze bezinningsweekenden bij de monniken. Informatie over volgende weekenden bij het secretariaat. -Woensdag 4 februari: Filosofie-maar-dan-leuk. Over Hegel, de grote filosoof van het idealisme. SPE-HE, 19.30 uur.

Vieringen Zondag 1 februari. Thema: Een nieuwe huid. Voorg: Kees Kuyvenhoven die zijn toespraak zal doorspekken met citaten van Friedrich Nietzsche, Franz Kafka en Jezus van Nazareth (nav Lukas 4 : 31 - 44). De viering duurt precies een uur.

Secretariaat Josée Timp werkt op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag op het secretariaat van het SPE.

Adressen SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Postbus 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Kortenaerstraat 48 - Pb 70.000 - 7500 KB Enschede.

Pastores (UT): Kees Kuyvenhoven - MdS. Lohmanlaan 28 - 7522 AP Enschede - 053 4337571 en Hélène van den Bemt - Stinsburg 32 - 7511 LL Enschede - 053 4345107.

SRD

De Studentenvakbond SRD staat klaar om de studenten te helpen met vragen over onder andere onderwijs, studiefinanciering, afstudeerregelingen en rechtspositie. Wij horen het graag als je hierover ideeën hebt. Daarnaast verkoopt SRD natuurlijk weer eerlijke chocolade, koffie,thee en binnenkort ook weer barrita's. Op internet kun je meepraten over de sterke en zwakke punten van het nieuwe Major Minor onderwijs en binnenkort ook over de zin- en onzin Academische vorming op de universiteit. De Major Minor stukken zijn te vinden via de newsgroep Major Minor # Op 4 februari om 13:00 is er in het KCT gebouw zaal T-100 een reglementen-middag om de centrale en facultaire reglementen van de studentenraden door te spreken en aan te vullen # De SRD heeft een aantal werkgroepen die zich met de meest uiteenlopende onderwerpen bezighouden, zoals de werkgroepen Onderwijs, Rechtspositie en Milieu. De laatste gaat binnenkort ecologische groentenpakketten verspreiden. Voor deze pakketten kan je je inschrijven. SRD is hard op zoek naar nieuwe ideeën en enthousiaste mensen # Sinds kort heeft de SRD een kamerbank met leegstaande kamers in Enschede die elke dag ververst wordt. Aan de balie van de SRD kan je de gegevens van elke kamer opzoeken. Tegen f10 borg krijg je het telefoon- en huisnummer van de kamerbewoner om afspraken te maken. Als je in jou huis een lege kamer hebt, kan je deze laten inschrijven in de kamerbank (tegen een kleine vergoeding). Voor meer info: Vrijhof kamer 151, tel. 5236, e-mail: [email protected]

HoBiHe

Vanaf donderdag 5 februari draaien we i.s.m. met het Campusfilmhuis iedere donderdagavond een leuke homo/lesbo/bi-film. De eerste drie keer zijn ze in het Amfitheater en de laatste donderdag wordt hij in de Vestingbar gedraaid. Van 1 t/m 8 augustus zijn de GAY GAMES in Amsterdam. De Gay Games bestaan niet alleen uit grote internationale sporttoernooien op heel verschillende niveaus, maar ook uit allerlei tentoonstellingen, theatervoorstellingen, films, festivals en natuurlijk feesten. CLUB HoBiHe zoekt leden. Wil je eens met andere studenten wat dieper en opener praten overdingen die met homo-, lesbo-, hetero- en bisexualiteit te maken hebben? Neem dan contact op met Helene: [email protected] # Voor meer informatie: http://hobihe.srd.utwente.nl/, e-mail: [email protected] HoBiHe is een werkgroep van de SRD.

De SRD is de StudentenRaad Drienerloo.

Diversen

NIVE-JMC Twente

NIVE-JMC Twente houdt momenteel een ledenwerfactie waardoor je nu voor f25 lid kunt worden i.p.v. f37,50. Je wordt dan lid tot 1 jan. 1999(!) en kunt deel nemen aan al onze activiteiten. Zo organiseren wij deze maand een loopbaantraining, hebben wij binnenkort een mediatraining (onder voorbehoud: met tv-oost) en een NIVE-cursus Conflicthantering en onderhandelen. Ook het NIVE-JMC congres over risicomanagement kun je als lid voordeliger bijwonen. Uitgebreide informatie krijg je als lid via de mailingen. Tevens ontvang je twee-maandelijks het NIVE-management blad met interessante en actuele management-zaken en heb je het recht om met een wel heel aantrekkelijke korting de NIVE-cycluslezingen bij te wonen. NIVE-JMC overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk en brengt je rechtstreeks in contact met het bedrijfsleven. Informatie: Vrijhof kamer 204, tel. 053-4894020.

Aankondiging ALV Studenten Net Twente

Graag wil het bestuur van Studenten Net Twente alle leden uitnodigen voor het bijwonen van de ALV op maandag 16 februari a.s. Tijdens deze ALV zal ondermeer een statutenwijziging worden voorgesteld. Tevens wordt een Financieel en een Secretarieel Jaarverslag gepresenteerd. Leden worden per e-mail nader geïnformeerd. Tevens kan binnenkort meer informatie worden verkregen op: http://www.student.utwente.nl/snt/vereniging/alv.

IAPC

Gezocht: mensen voor onze lustrumcommissie. In november viert Stichting IAPC haar tien jarig bestaan. Voor die gelegenheid moet er een grandioos feest georganiseerd worden. Heb je zin meld je dan aan # Verder zoeken we een aantal personen voor de PR-commissie # Ons adres is: Stichting IAPC. Postbus 217, 7500 AE Enschede. INF L228, tel. 053-489 39 27, fax. 053-489 42 60, [email protected], http://www.cs.utwente.nl/iapc/.

KIvI

Het programmaboekje van KIvI Regio Oost voor het 1e halfjaar van 1998 is gereed. Er staan weer een aantal interessante activiteiten op het programma, zoals een excursie naar het gloednieuwe Arke-stadion, naar de Vliegbasis Twente en naar Museum 't Heim in Hengelo. Verder zijn er bedrijfsbezoeken gepland aan o.a. Delaval Stork in Hengelo, Nedap in Groenlo, Fluke Industrial in Almelo en wordt er een aantal boeiende lezingen gehouden. Wil je het programmaboekje ontvangen of wil je meer informatie over een bepaalde activiteit, neem dan even contact op met Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, tel. 4097, e-mail: [email protected] Meer informatie ook op internet: http://www.student.utwente.nl/~kivi.

Amnesty International

Seks buiten het huwelijk? Als Clinton een Pakistaanse vrouw was geweest, was ze al lang gestenigd geweest wegens overspel. Zelfs als een Pakistaanse vrouw verkracht wordt en er is geen mannelijke getuige aanwezig, dan kan zeveroordeeld worden wegens seks buiten het huwelijk. Tegen dergelijke dingen komt Amnesty International in actie. Wil je meer weten, bel dan met Elske (tel. 053-4357586).

Apollo

Apollo organiseert van maandag 2 tot zondag 8 februari de Open Repetitie Week. In deze week kun je bij de repetities van de culturele verenigingen komen kijken of meedoen. Om te kijken waar en wanneer deze plaatsvinden kom langs bij de Apollo kamer of bel 4894404 # De AKI is er nog maar net, maar hij zal een plaats hebben op de UT. UMA (University Meets AKI) heeft als doel jou & de AKI dichterbij elkaar te brengen d.m.v. activiteiten. Wil jij UMA daarmee helpen of wil je er meer van weten? Bel 4315008 (Bart) of 4360726 (Erwin) # De OUT-commissie zoekt nog een barcommissaris om de drankbestellingen te doen en bij te houden. Ook zoekt ze nog enthousiaste mensen (aktivisten) om te helpen bij voorstellingen. Voor info: Mark, tel. 4328814.

Mixed Up

Kom eens naar het jongerencafe van Mixed Up, waar je kennis kunt maken met niet-hetero jongeren (t/m 25 jaar). We zijn iedere donderdag open van 19:00-23:00 uur in cafe Stonewall (Walstraat 12-14) in Enschede. Op donderdag 6 februari draaien we om 20:30 de film 'Birdcage' in de bovenbar, op donderdag 12 februari is er een Valentijnsfeest en op donderdag 26 februari vieren we ons 3-jarig bestaan. Sinds kort is er iedere vrijdag van 19:00 - 21:00 telefonisch jongerenconsult, waar je met al je vragen over Mixed Up en over homo-, bi- en lesbisch-zijn terecht kunt: 053-4305177. Verder kun je altijd de homepage van Mixed Up via die van HoBiHe bereiken en mailtjes sturen naar Lisette: [email protected] Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC Twente/Achterhoek in Enschede.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie nieuwe cd's (week 5): 1.Propellerheads-Decks&drums&rock&roll. 2.Moonspell-Sin/Pecado. 3.Air-Moon Safari. 4.Kyuss-Queens Of The Stone Age. 5.Deep Forest-Comparsa. 6.Div.-In Tha Beginning...There Was Rap. 7.Vader-Back To Blind. 8.Div.-Strictly Club '98 #1+Speedgarage-mix-cd. 9.Rammstein-Das Modell (single). 10.Div.-Death Row's Greatest Hits (import).

Studieverenigingen

Communiqué

Diskettes met COO van GBBE kunnen vanaf heden tegen betaling van f1 gekocht worden bij Communiqué # Heb je ideeën voor bedrijven voor de bedrijvendagen? Dan kan je dat altijd even melden # Gezocht: oude tentamens voor de tentamenbank # Wil je actief worden bij Communiqué, maar weet je niet wat je kan doen? Misschien is de eerstejaars-commissie dan iets voor

jou # Op iedere werkdag tussen 12:30 en 13:30 uur is er in ieder geval altijd iemand aanwezig in de Communiqué-kamer. Voor meer informatie: TWRC-A223, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Alembic

Op dinsdag 3 februari is er weer de jaarlijkse Klaverjasavond. Schrijf je met twee personen in op het Alembic-bord # Wil je dit jaar de faculteitsintroduktie en het na-intro kamp organiseren, schrijf je dan nu in voor de IKCT!# Op 10 februari kun je lunchen met Hoogovens. De lunch verzorgt Hoogovens en Alembic. Schrijf je voor 6 februari in op het Alembicbord # De Tebodin excursie komt eraan. Deze excursie is voor derdejaars en hoger en is op 24 februari.

Abacus

Vanmiddag is bedrijvenvoorlichting in A-118. Om 14:45 wordt er thee en koffie geschonken en om 15:00 neemt de eerste spreker het woord. Vier personen van verschillende adviesbureaus vertellen over de betekenis van een Toegepast Wiskundig Ingenieur in hun bedrijf. Bovendien geven ze aan waar je rekening mee moet houden als je gaat solliciteren. Na afloop is er een borrel in de kantine # Volgende week donderdag 5 februari is er een borrel en 's avonds is er een cafésportavond in café 'De Doedelzak'. Het begint om 20:00 en je kunt hier o.a. biljarten, darten en sjoelen. Je kunt je in tweetallen inschrijven bij de Abacuskamer # Heb je vandaag of morgen nog een tentamen? Dan wenst Abacus je daar veel succes bij!

Inter-Actief

Op 10 februari kun je mee snookeren met de activiteitencommissie # De Logica excursie is vol. Er zijn alleen nog plaatsen op de reservelijst. # Op 4 maart kun je mee bowlen met de activiteitencommisie # De Werkvelddag is op 30 maart. Toegezegde bedrijven zijn o.a. Andersen Consulting, ABN-AMRO, Baan en ICT.# Het symposium: 'Digging Data' wordt op 21 april gehouden # Eerstejaars: Heb je zin om een eerstejaars feest te organiseren, dan stelt Inter-Actief geld beschikbaar. Dus, wil je de Kapsalon afhuren voor een leuk feest, kom even langs. # We zoeken nog een aantal mensen voor de IO-Vivat redactie # Bekijk onze homepage: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief, e-mail: [email protected]

TObias

Op woensdag 4 februari organiseert de ACCIE een film-avond. Een leuke film, popcorn en gedimd licht # Op 6 februari organiseert de LEX in de pauze een lezing 'Nascholing bij de politie'. Gastspreker is iemand van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie. Met vragen over Groningen kun je mischien ook wel terecht. # De studieverenigingen op de Campus organiseren samen een groots feest op 13 februari. Iedereen is welkom. Meer info volgt # Het bestuur heeft nog een plek als secretaris en als penningmeester vrij. Ben je geïnteresseerd om je CV aan te vullen, meldt je dan aan # Ook kunnen de Ouderdagcommissie en de Werkvelddagcommissie nog mensen gebruiken. Informatie is altijd verkrijgbaar in de TObias-kamer.

Isaac Newton

In mei wisselt het bestuur van Isaac Newton. Heb je interesse in een bestuursfunctie, kom dan even langs # Op dinsdag 3 februari kan er om 20.00 uur gelaserquest worden tegen ConcepT (studievereniging CT&M). Kosten: f10. Er kan tevens gratis gepooled worden. Inschrijven mogelijk op het Newtonbord # Op woensdag 4 februari vertrekt er een excursie naar Nedcar te Born. Schrijf je zo snel mogelijk in op het Newtonbord # Als je nog geen nieuwe Almanak hebt, kun je deze gratis op komen halen in de Newton-kamer # Er zijn weer nieuwe boeken binnen. Voor de eerste-jaars het boek van Blommaert & Blommaert en voor de tweede jaars het boek van Winston, voor ORI. De boeken kunnen in de middagpauzes van dinsdag en donderdag worden gekocht # Ga naar de Newton homepage en stem op onze site als beste Nederlandse studenten Website. Niet alleen help je ons, maar je maakt ook kans op een WK-arrangement # Informatie: tel. 053-4892531, kamer WB Z-103, e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Arago

Op maandag 2 februari om 19:30 uur is de Inspraakronde van de borrelkelder! O.a. wordt de precieze stand van zake besproken en wordt een advies gevormd voor de openingstijden van 'de Tombe'. De stukken zijn te verkrijgen in de Scintilla- of Arago-kamer. Indienen van extra agendapunten of verdere opmerkingen kan tot maandag 13:30 uur. # De leerstoelvoorlichting van woensdag 4 februari is bij Warmte- en Stromingsleer. Je kunt je inschrijven bij de leerstoel zelf, of bij Arago # Op dinsdag 10 en 17 februari is er een STOOM-cursus 'Penningmeester' (niet alleen bedoeld voor penningmeesters, maar voor alle actievelingen bij een studie-/sportvereniging). Kosten: f5. Je kunt van tevoren vragen indienen bij de organisatie. Schrijf je in en kijk voor verdere informatie op het prikbord in de kantine van EL/TN # Dames, schrijf je in voor de Bata444-race! Waar blijven jullie? Als meisje binnen TN moet je toch op sterke (hardloop) benen staan! # Al eens in het Rijksmuseum van Enschede geweest? Kunst is overal, dat hoef je niet ver van huis te zoeken! De CuCo neemt jullie op woensdag 11 februari mee naar de oude en moderne kunstcollectie. Schrijf je in op het prikbord!

Scintilla

Vrijdag 30 januari om 20:00 is het weer tijd voor onze cantus. Kosten zijn f15 en inschrijving is verplicht op het publicatiebord in de kantine. Locatie wordt nog bekend gemaakt # Maandag 2 februari kan je meepraten over de gezamenlijke borrelkelder van Scintilla en Arago. Het concept regelement en de stand van zaken zullen aan bod komen. Vanaf 19:30 zijn de deuren van de borrelkelder open # Wil je discussieren over het major-minor vraagstuk? De Agel organiseert op dinsdag 3 februari om 12:30 uur een discussie in onze borrelkelder # Diezelfde middag presenteert de Sjaco het Scintilla jaarboek in dezelfde ruimte. Ieder lid kan dan onder het genot van een biertje zijn/haar jaarboek komen halen # Op donderdag 12 januari om 19:30 uur organiseert de Scala een poker/kaart avond in de borrelkelder # Voor meer informatie: kom eens lang of e-mail: [email protected]

Sirius

Inschrijven voor de reis naar Tsjechië kan tot 18/2 # Er kunnen een aantal mensen meedoen aan de gemeentecompetitie, voor informatie kom even naar de Siriuskamer # Sirius doet mee met de Batavierenrace, schrijf je in (op publicatiebord) # Van 6-13 september vindt de Politiereis naar o.a. Brussel en Londen plaats. Mensen die veiligheidstudies doen kunnen zich inschrijven bij de Siriuskamer.

Sport

T.C. Ludica

Hier volgt de laatste oproep aan leden om zich in te schrijven voor de uitwisseling met Lacoste in Tilburg. Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari zal een Ludica delegatie Tilburg onveilig gaan maken tijdens onze traditionele uitwisseling met een andere (studenten)vereniging. Rackets gaan wel mee, getennist wordt er misschien ook, maar gezelligheid staat voorop, dus schrijf je in! Verder staat er aanstaande zondag om 15:00 een wedstrijd van het eerste mix-team van T.C. Ludica op het programma. Ze moeten spelen in het Tenniscentrum Enschede, supporters zijn zeer welkom! Schreeuw je vereniging naar de overwinning in de wintercompetitie! Voor meer informatie over de uitwisseling kun je Anne bellen (4320674) of op de homepage kijken (http://snt.student.utwente.nl/~ludica). Let ook op de mailings (en erzullen geen 200 adressen meer voorbijkomen). Tot ziens bij een van de activiteiten!

Disc Devils Twente

Rennen, springen, vliegen, duiken, opstaan en weer doorgaan. Dat kun je bij Disc Devils Twente, de frisbee vereniging van de UT. DDT beoefend o.a. ultimate frisbee, een team sport dat zowel buiten als binnen wordt gespeeld. Het doel van ultimate is de schijf door middel van overspelen te vangen in het 'doelgebied' van de tegenstander. De vereniging heeft zowel wedstrijd- als recreantleden. De twee wedstrijdteams spelen in de 1ste en 3de divisie van de nationale competitie. Geïnterresseerd? Kom langs op de trainingen: dinsdag 22.30 sporthal 2 of woensdag 20.15 Sintelbaanveld. Voor meer info, bel Marga: 4330128.

Piranha

Wil je weten wat de kreet \ldblquote Piranha rules the waves\rdblquote inhoudt?? Kom dan kijken op een van onze trainingen. Bij Piranha vindt je alle vormen van de zwemsport inclusief gezelligheid. Er is waterpolo, zwemmen, onderwaterhockey en natuurlijk borrels. Van 2 tot 7 februari zijn er diverse introtrainingen, heb je zin om mee te doen kom dan vooral langs en oordeel zelf. Voor vragen en de precieze tijden bel: Bas (4309541) of Marijn (4337791) en kom bij Z.P.V. Piranha.

D.Z. Euros

Ook dit jaar heeft de instructie-commissie weer een aantal lezingen georganiseerd. De volgende lezingen staan op het programma: *)4 februari: beginners- en didactiek/schippers-lezing, Vrijhof, vergaderzaal 4 en 6 van 20.00-22.30.

*)18 februari en 25 februari: navigatie-lezing, Sportcentrum, vergaderzaal A van 20.00-22.30. Deze twee lezingen horen bij elkaar. *)In de week van 19 april een meteo-lezing, hierover wordt het een en het ander nog nader bekent gemaakt.

Kom badmintonnen bij DBV DIOK!

DBV DIOK is de badmintonvereniging van de UT. Kom geheel vrijblijvend een keer kijken op onze verenigingsavond, iedere donderdag van 21.00 uur tot middernacht in sporthal 2 van het sportcentrum van de UT. DIOK is een ontzettend gezellige vereniging met elke maand wel een borrel of een ander soort evenement. Daarnaast zijn er op alle niveaus competitieteams. Het eerste team speelt eerste divisie en daarmee is DIOK de hoogst spelende studentenbadmintonvereniging van Nederland en hoogst spelende badmintonvereniging van het Oosten. Wil je competititie spelen of recreatief badmintonnen, neem dan even contact op met John Sanders (053-4302798); wil je leren hoe badminton gespeeld moet worden, bel onze beginnersbegeleider Sander Korthouwer (053-4309016) dan even.

Biljarten

Altijd al gedacht dat je aardig kunt biljarten? Of kun je er helemaal niets van en wil je dat toch eens leren dan hebben wij wat jij zoekt: een gezellige kleine sportvereniging met als doel het beoefenen van ouderwets biljarten. Bij ons kun je in een gezellige, relaxte omgeving even de zorgen van alle dag van je afschudden en die enorme kick meemaken als de ballen precies als jij wilde over het laken rollen en je door je medespeler bewonderend bekeken wordt! Heb je interesse, kom dan woensdag tussen 20:00 en 22:00 eens langs in onze biljartzaal in het Sportcentrum (direct na de ingang rechts, achter de fitnessruimte) voor een gratis proeftraining. Ofbel Joris (5041) of Wilbert (5057).

Gefrustreerd?

Kom trainen bij V.A.S. Arashi en sla die gefrustreerdheid eruit! Je kunt vier keer geheel vrijblijvend meedoen met één of meerdere van de edele sporten Judo, Jiu-jitsu, Taekwondo en Kung-fu. Ga 's avonds eens kijken in de dojo of bel Bas voor meer informatie: 053-4895076.

Menu

WEEK 6

ZATERDAG 31 JANUARI

Cellerysoep

***

Spaghetti in Tomatensaus

Doperwten, Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 1 FEBRUARI

Groentevermicellisoep

***

Rollade, Rodewijnsaus

Spruitjes of Keuze groente

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 2 FEBRUARI

Minestronesoep

***

Hutspot, Vleesjus

Verse worst of Speklapje

of Mexicaanse Bonenschotel met Rijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 3 FEBRUARI

Mexicaanse bonensoep

***

Grieks gehakt, Uiensaus

Rode kool, Appelmoes

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 4 FEBRUARI

Oosterse groentesoep

***

Nasi Goreng,Javaanse Prikadel

of Omelet, Satésaus, Kroepoek

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 5 FEBRUARI

Aspergesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht, Sauce Tartare

Bietjes, Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 6 FEBRUARI

Kipvermicellisoep

***

Peppersteak, Pepersaus

Bloemkool of Keuze groente,

Rauwkostsaladebuffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

------------------------------------

VEGETARISCH

------------------------------------

MAANDAG 2 FEBRUARI

Hollandse groentesoep

***

PIZZA

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 3 FEBRUARI

Linzensoep

***

Oekraïneschotel, Paprikasaus

Omelet, Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 4 FEBRUARI

Oosterse groentesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei gegratineerd met Kaas,

Rabarber, Rauwkostsaladebuffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 5 FEBRUARI

Aspergesoep

***

Griekse Moussaka, Tomatensaus

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

***********************************

H A P A A N D E T A P

Maandag 2 t/m vrijdag 6 febr.

GRIEKSE STEAKS met Gyroskruiden,

Zazikisaus, Rauwkost, Frites

BRASSERIEMENU

Maandag 2 + dinsdag 3 febr.

KOTELET SUISSE met pikante

Tomatensaus, Verse groente,

Rauwkostsalade,

Gebakken aardappelen Lyonaise

Woensdag 4 + donderdag 5 febr.

SPARE-RIBS met diverse sauzen,

Rauwkostsalade, Stokbrood

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.