In memoriam prof. dr. Adriaan Bantjes

| Redactie

Woensdag 20 oktober overleed oud-CT hoogleraar Aat Bantjes op 69-jarige leeftijd. Na zijn benoeming in 1968 tot hoogleraar in de Materiaaltechniek en Biomedica, begon hij als eerste in Nederland met het onderzoek op het gebied van de biomaterialen. Hij was één van de oprichters van het Coördinatie Centrum voor Biomedische Technologie, de voorloper van het Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI)

Woensdag 20 oktober overleed oud-CT hoogleraar Aat Bantjes op 69-jarige leeftijd. Na zijn benoeming in 1968 tot hoogleraar in de Materiaaltechniek en Biomedica, begon hij als eerste in Nederland met het onderzoek op het gebied van de biomaterialen. Hij was één van de oprichters van het Coördinatie Centrum voor Biomedische Technologie, de voorloper van het Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI) van de UT. Dankzij zijn inspanningen heeft het biomaterialenonderzoek in Nederland een enorme impuls gekregen. Aat nam initiatieven tot het organiseren van congressen over 'Polymers in Medicine and Surgery', waarvan het negende congres in 2000 zal worden gehouden.

Verder stimuleerde hij het biomaterialenonderzoek in China, waar hij medeorganisator was van vele congressen. Daarnaast heeft Aat ervoor gezorgd dat aan de UT als enige universiteit in Nederland onderzoek werd gestart op het gebied van de rubbertechnologie.

Door zijn inspanningen werd een rubbertechnologiegroep gevormd, die nu onder leiding staat van prof. Noordermeer. Aat was promotor van 28 promovendi en hij heeft meer dan 150 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Wij missen in Aat niet alleen een uitstekend wetenschapper, maar ook een zeer aimabele collega met een grote belangstelling voor geschiedenis, kunst en cultuur.

Ons medeleven gaat uit naar Aida en de kinderen, die Aat zo kort na zijn emeritaat hebben moeten verliezen.

Namens de (oud-) medewerkers en collega's,

Leen van der Does

Jan Feijen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.