CvB wil alcoholafspraken

| Johannes de Vries

Dat er na Create Tomorrow tot teleurstelling van veel studenten niet onbeperkt gratis kon worden gedronken, heeft alles te maken met een opdracht die het college van bestuur heeft neergelegd bij Student Union. Het CvB van de UT wil in overleg afspraken maken over de regulering van het alcoholgebruik om excessen als in december 2012 te voorkomen. Bij het overleg zijn onder meer Student Union en de studieverenigingen van de UT betrokken.

Student Union weigert in eerste instantie te vertellen wat de concrete aanleiding is voor het overleg. ‘De aanleiding voor het spreken over nieuw beleid heeft een persoonlijke reden,’ zei Student Union-voorzitter Annemarie Huijink. ‘Daar wil ik niets over zeggen. Bovendien willen we hiermee vooral van tevoren afspraken maken over verantwoordelijk handelen, in plaats van achteraf.’

Alcoholvergiftiging

Uit navraag blijkt dat een alcoholvergiftiging bij een UT-student aan het eind van vorig jaar het balletje aan het rollen heeft gebracht. De student liep de vergiftiging op tijdens een uit de hand gelopen cocktailfeestje in de Zilverling, georganiseerd door studieverenigingen Abacus en Dimensie. Dat een ambulance om die reden moest uitrukken naar de campus, was voor het CvB aanleiding in te grijpen.

Student Union heeft daarop haar eigen beleid in ieder geval aangepast. ‘We hebben besloten geen voorstander te zijn van het onbeperkt gratis verstrekken van bier op onze activiteiten,’ vertelt Huijink. ‘Al willen we dat wel per geval bekijken, want bij de borrel van de rector past iets anders dan bij iets als een feest na Create Tomorrow.’ In overleg met de studieverenigingen moet er ook voor studieverenigingen uiteindelijk nieuw beleid worden gemaakt. ‘We willen de verenigingen aanmoedigen hier in ieder geval iets mee te doen. Maar wat ze er dan precies mee doen, moeten ze zelf weten.’

Cultuurshock

Studievereniging Isaac Newton is in ieder geval niet erg enthousiast over het maken van regels. ‘Naar aanleiding hiervan zijn we gaan kijken hoe we hier als Isaac Newton tegenover staan,’ vertelt voorzitter Rik Borger. ‘En we vinden het eigenlijk vooral de eigen verantwoordelijkheid van studenten. Als we geen gratis drank meer weg mogen geven, zou dat echt een gemis zijn en een enorme cultuurshock teweegbrengen.’

Isaac Newton staat daarin niet alleen. Derk de Graaf spreekt namens de studieverenigingen met de Student Union over dit onderwerp. ‘We zijn het er over eens dat wanneer er gratis drank wordt verstrekt, er een moment komt dat je je afvraagt of dat nog verstandig is. De vraag waar we ons nu mee bezig houden is hoe je daarmee omgaat. Het mag duidelijk zijn dat verenigingen in ieder geval weinig belang hebben bij nieuwe regelgeving. We willen niet dat er iets heel bureaucratisch komt, wat uiteindelijk weinig oplevert.’

Geen probleem

Student Union geeft uiteindelijk toe dat het voorval in december aanleiding is voor het bespreken van het huidige alcoholbeleid. ‘Maar ik vind op zich niet dat we met een probleem zitten,’ aldus Huijink. ‘En we moeten ervoor zorgen dat er ook geen probleem komt. De universiteit wilde gewoon dat we hier iets mee zouden doen en wij hebben dat toegezegd. Ik ben vóór gezellige feesten en borrels. Dáárom is het goed hiernaar te kijken.’