'Geloof is de basis van mijn bestaan'

| Ton Fiselier

De UT heeft een grote diversiteit aan studenten en medewerkers met verschillende achtergronden. In aanloop naar de kerstdagen laten we verschillende UT’ers aan het woord over hun geloof. Vandaag trappen we af met studentenpastor Janneke Bekhof-Smit.


Wie: Janneke Bekhof-Smit

Functie: Studentenpastor bij Studentenpastoraat Enschede

Geloof: Protestantse Kerk in Nederland (PKN)


‘Mensen zullen niet direct aan mij zien dat ik godsdienstig of dominee ben, want ik draag mijn geloof niet voor op de tong. Desalniettemin is mijn geloof voor mij wel de basis van mijn bestaan en speelt het vooral een grote rol in mijn levenshouding. Kijk, mijn gezin en ik bidden bijvoorbeeld voor het eten en we gaan naar de kerk, maar geloof zit ‘m voor mij meer in de hoop en het vertrouwen waarmee ik in het leven sta en waarmee ik anderen benader dan in religieuze rituelen.’

Gezin

‘Ik kom uit een groot gezin, en mijn ouders namen ons kinderen iedere zondag mee naar de kerk, maar dat ging niet altijd even ontspannen. Naar de kerk gaan was nogal eens een fel punt van discussie, met name tussen mijn oudere zussen en mijn ouders, dus daar heb ik niet altijd even goede herinneringen aan. Dat ik toch dominee ben geworden had ik van tevoren dan ook niet gedacht. Na mijn middelbare school ben ik theologie gaan studeren in Groningen. Puur uit interesse en om mijn eigen achtergrond te onderzoeken. Want een dominee kan wel van alles verkondigen, maar wat is er nou precies waar?’

Echte aandacht

‘Tijdens de stage in mijn laatste jaar ben ik in Hilversum terecht gekomen. Mijn stagebegeleider was een wijkpredikant, en ik zag hoeveel hij de mensen gaf en hoeveel liefde en voldoening hij er voor terugkreeg. Dat vond ik ontzettend mooi. Het draait in de kerk om echte aandacht. Iedereen maakt weleens een afspraak bij de dokter, maar zelfs daar krijg je tegenwoordig nog maar beperkte tijd. Met een predikant is dat anders. Die neemt echt de tijd voor je.’

Schepper

‘God is voor mij degene die met al het leven op aarde begaan is, en het enige woord dat ik daarbij kan vinden is Schepper. Dat wil trouwens niet zeggen dat ik zaken als evolutie uitsluit. Die God en wetenschap kunnen best naast elkaar bestaan. Ik zie God in de momenten dat mensen boven zichzelf uitstijgen. In de Protestantse Kerk bestaat de Heer uit de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, en met name die laatste is belangrijk voor mij. Als ik zie dat mensen volledig instorten, maar dan toch de kracht vinden om weer opstaan ervaar ik de aanwezigheid van God.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.