Gezonde Week: stilstaan bij vitaliteit

| Rense Kuipers

De Gezonde Week is begonnen. Met onder meer lezingen, workshops en bloedprikken zet de UT in op het welzijn van medewerkers. Deze keer is er speciale aandacht voor rokers en rouwverwerking. ‘Het gaat om een stukje bewustzijn creëren’, aldus Sandra Konter (HR).

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Wat is het doel van de Gezonde Week?

Konter: ‘Kort gezegd: op een laagdrempelige manier bewustzijn creëren over wat een gezonde levensstijl is. Een aantal medewerkers is in de waan van de dag niet of nauwelijks bezig met hun vitaliteit. Zo’n week – die we twee keer per jaar houden – is een goed moment om hier wél even bij stil te staan.’

Er staan veel verschillende onderdelen op het programma. Waar zetten jullie dit keer op in?

‘We proberen steeds opnieuw invulling te geven aan een het bredere thema vitaliteit. Zo geeft pastor Marinus van den Berg vanmiddag een lezing over rouwverwerking. We hebben gemerkt dat er behoefte is om dit onderwerp bespreekbaar te maken. De gemeenschap vindt het lastig om op een bepaalde manier om te gaan met situaties als rouwende collega’s, overlijdensgevallen en chronisch zieken. Mede daarom hebben we vanuit de hr-afdeling twee protocollen opgesteld, als handreiking voor collega’s en leidinggevenden.’

Wat voor rol is weggelegd voor UT-gezondheidsonderzoek?

‘We vinden het belangrijk om steeds meer de samenwerking op te zoeken met onze eigen onderzoekers. Zo werkten we eerder al samen met de vakgroep van hoogleraar Ernst Bohlmeijer. Dat doen we nu opnieuw door de app Stopmaatje aan te bieden, voor medewerkers die proberen te stoppen met roken. Bohlmeijers vakgroep ontwikkdelde deze app samen met Saxion, het MST en Tactus Verslavingszorg.’

Wat staat er verder op het programma?

‘Voor de cholestorol-, glucose en bloeddrukmeting is ieder jaar veel animo. De inschrijvingen stromen altijd snel vol. Ook staan we de hele week in vijf gebouwen – Spiegel, Carré, Horst, ITC en Ravelijn – met informatiestands, onder meer gericht op bloeddonorschap. En er wordt fruit aangeboden in diverse gebouwen.’

Moet zo’n week ook helpen om ziekteverzuim terug te dringen?

‘Het is zeker geen doel van de Gezonde Week, maar het zou wel een mooi bijkomend resultaat zijn om gezondere medewerkers te hebben, die minder te maken krijgen met ziekteverzuim. Maar deze week gaat meer om welzijn an sich en medewerkers daarover te informeren. Wat je met die informatie doet, is uiteindelijk aan jezelf.’