Uitgelicht: Feiten staan vast, meningen kunnen verschillen

| Maaike Platvoet

Waar schrijven we over? Waarom en hoe doen we dat? Die vragen komen elke dag op de redactie van U-Today voorbij. Deze rubriek is bedoeld om de lezer een kijkje te bieden in het journalistieke reilen en zeilen van onze redactie. Vandaag deel 3: het genre columns onder de loep.

Photo by: RIKKERT HARINK

In nieuwsmedia – en dus ook bij U-Today – komen verschillende genres voor. Soms maakt de journalist een kort verslag maken van harde nieuwsfeiten. In een ander geval wil de journalist een sfeer weergeven. In een opinieverhaal of een column geeft de journalist juist wel zijn mening.

Journalistieke genres zijn misschien niet altijd goed herkenbaar voor de lezer. En dat is jammer, want als je de journalistieke genres herkent, kun je de inhoud van het nieuws ook beter volgen.
Feiten staan namelijk vast, maar meningen kunnen verschillen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een journalist zijn mening geeft in een nieuwsverhaal. Dan houdt de journalist zich bij de feiten.

Op de redactie zien we nog wel eens verwarring ontstaan bij lezers over de verschillende soorten genres. Er wordt dan bijvoorbeeld boos gereageerd op een column, omdat ‘het artikel niet klopt’. Maar de kenmerken van een goede column zijn juist: een regelmatig verschijnend kort artikel waarin de columnist op een eigen, persoonlijke manier zijn commentaar geeft op een actueel onderwerp. Dat commentaar is vaak kort, goed, onverwachts en kritisch geschreven en op een humoristische manier of geërgerde manier.

Laten we de columns van onze studentencolumnist Niels als voorbeeld nemen. Hij schrijft regelmatig in zijn stukjes over studentbesturen. Zijn mening steekt hij daarbij niet onder stoelen of banken, maar dat mag in een column. Zo lang hij mensen maar niet persoonlijk beledigt of grof taalgebruik hanteert. De wijze waarop Niels regelmatig over die besturen schrijft, valt niet altijd in goede aarde bij de lezers. Sommigen klimmen dan in de pen en laten weten dat ze het niet eens zijn met de columnist. Ook dat mag (graag juist!), zo lang het weerwoord goed en inhoudelijk beargumenteerd is.

Juist binnen een academische omgeving vinden wij het belangrijk om met elkaar te discussiëren over onderwerpen. Soms draagt dat ertoe bij dat je anders tegen een bepaalde kwestie aan gaat kijken. Een column kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het debat van meningsvorming.

Soms gaan bepaalde columns viral, omdat de context niet of verkeerd begrepen wordt en de columnist vervolgens dreigementen ontvangt. Dat maakten wij mee toen columnist en universitair docent Femke Nijboer een column schreef met als titel ‘Vaccinatieplicht aub’. Gelukkig ontving zij veel steun uit de academische omgeving na bedreigingen aan haar adres.

U-Today staat altijd open voor goede (student) columnisten, zo lang de schrijfsels maar raakvlak hebben met het studentenleven, onderwijs of onderzoek van de UT. Dus mocht je geïnspireerd zijn geraakt, mail me dan.

Maaike Platvoet, hoofdredacteur U-Today

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.