• EN
 • NL
News
Gedragscode voertalen herzien

‘Meer ondersteuning om Nederlands te leren’

Een inclusieve universiteit is tweerichtingsverkeer, zo is de teneur van het concept gedragscode voertalen die morgen in de Uraad wordt besproken. Het CvB verwacht van Nederlandse UT’ers dat ze Engels spreken waar dat logisch is. Internationals krijgen meer ondersteuning om Nederlands te leren.

 • EN
 • NL
News
Revised code of conduct languages

‘More support to learn Dutch’

An inclusive university is a two-way street. That is the scope of the concept code of conduct languages that will be discussed tomorrow in the University Council. The Executive Board expects Dutch UT staff to speak English where logical. Internationals will receive more support to learn Dutch.

 • EN
 • NL
News
Interview Victor van der Chijs over Shaping2030

‘Wij willen de mens voorop stellen’

De UT heeft haar missie en visie voor 2030 zo goed als gereed. Volgens collegevoorzitter Victor van der Chijs kiest de UT een ‘unieke, onderscheidende richting als ultiem mensgerichte technische universiteit.’ Ook voor innovatie en ondernemerschap is er volop aandacht.

 • EN
 • NL
News
Interview with Victor van der Chijs about Shaping2030

‘We want to put people first’

The UT has almost finalised its mission and vision for 2030. According to Victor van der Chijs, Chair of the Executive Board, the UT has opted for a ‘unique and distinct direction as the ultimate people-oriented university of technology.’ Furthermore, there is a strong focus on innovation and entrepreneurship.

Campus Life

Victor van der Chijs loopt slotetappe Bata

UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs verruilt morgen zijn pak voor hardloopkleding om de slotetappe van de Batavierenrace te lopen. Als een van de zogeheten VIP-lopers verdedigt hij de eer van de UT. ‘Het is eerlijk gezegd ontzettend leuk om studenten in te halen.’

News

Onderzoekscampus op losse schroeven door vertrek Kees Koolen

UT-alumnus Kees Koolen, tot vandaag bestuursvoorzitter bij Lithum Werks, is weg bij de batterijenfabrikant. Het is nog niet bekend wat de consequenties zijn voor de grootschalige ontwikkeling van Technology Base Twente naar een onderzoekscampus, in samenwerking met de UT. Collegevoorzitter Victor van der Chijs spreekt over ‘mogelijke vertraging’.

News
Nieuwe UT-visie

Waar is de UT goed in en maken we het verschil?

Waarvoor is de UT op aarde, welke rol moet de universiteit in de toekomst spelen en wat is daarvoor nodig? Die vragen krijgen komend jaar een antwoord. Want dan moet de nieuwe strategie, de opvolger van Vision 2020, in hoofdlijnen klaar zijn.

De Tien Geboden

'Er zat al vroeg een virus in me om te reizen’

Collegevoorzitter Victor van der Chijs vocht zich vrij van het gelovige Ommen en studeerde in het rauwe Amsterdam van de jaren ’80. Hij vindt het afschaffen van de basisbeurs een vergissing, want hij ziet graag dat studenten ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

News

UT: ‘bezuinigingen slecht voor student en docent’

De extra bezuiniging van 19,5 miljoen euro op het hoger onderwijs, bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag, is een ‘verrassing’ voor de UT en ‘slecht voor de student en docent’. Dat zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs. ‘We kijken wat de consequenties zijn en hoe we de stabiliteit voor de UT kunnen waarborgen.’

News

Zelfs BON is blij met uitspraak rechter over Engels

De universiteiten van Twente en Maastricht zijn tevreden met hun overwinning op de vereniging Beter Onderwijs Nederland in de zaak over de verengelsing van het onderwijs. Maar BON is zelf ook blij.

 • EN
 • NL
News

Taalbeleid: ‘Over drie jaar praten we er niet meer over’

Engels als formele taal en waar het kan, maar blijf gerust Nederlands praten bij het koffieapparaat. Dat is in een notendop de uitwerking van het taalbeleid op de UT, zoals het college van bestuur onlangs naar de universiteitsraad stuurde. Die geeft eind maart advies over het beleidsstuk.

 • EN
 • NL
News

Language policy: 'No longer an issue in three years’ time’

English will be used as the formal language and wherever possible, but you can keep on talking Dutch at the coffee machine. That, in a nutshell, is the language policy at the UT, which the Executive Board recently sent to the University Council. At the end of March, the council will advise on the policy document.

News

‘Engelstalige universiteit is een kwalitatieve keuze’

De UT kiest helemaal niet voor Engelstalig onderwijs om extra studenten te trekken, reageert collegevoorzitter Victor van der Chijs op uitspraken van minister Van Engelshoven (OCW). ‘Engelstaligheid is een kwalitatieve afweging; we bieden onze studenten een internationale leeromgeving’.

 • EN
 • NL
News

Studenten bieden CvB manifest aan

De UT-studieverenigingen boden vanmorgen het college van bestuur een manifest aan over internationalisering. De boodschap van dat document: ‘Er gebeurt veel, maar we zijn er nog niet.’

 • EN
 • NL
News

Study associations present manifest to executive board

The UT study associations handed over a signed ‘manifest’ on internationalization to UT chairman Victor van der Chijs, this morning. The shared message: ‘There’s a lot going on, but we’re not quite there yet.’

News

New Year’s Breakfast: UT kicks off 2018

About 1200 people gathered in Vrijhof this morning. The building reached its capacity as the crowd of UT staff members and students enjoyed a breakfast buffet, a prize award ceremony and live music at the traditional New Year’s Breakfast.

Read more articles