UT: ‘bezuinigingen slecht voor student en docent’

| Rik Visschedijk

De extra bezuiniging van 19,5 miljoen euro op het hoger onderwijs, bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag, is een ‘verrassing’ voor de UT en ‘slecht voor de student en docent’. Dat zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs. ‘We kijken wat de consequenties zijn en hoe we de stabiliteit voor de UT kunnen waarborgen.’

Photo by: RIKKERT HARINK

Hoe zwaar de UT wordt getroffen door deze bezuiniging is voor Van der Chijs nog te vroeg om te zeggen, maar hij verwacht dat het bedrag kan oplopen tot meer dan een half miljoen euro. ‘En dat is voor een kleine universiteit als de onze veel geld. We staan voor enorme opgaves. De instroom bij de bachelors groeit naar verwachting met 15 à 20 procent. Die studenten willen we ook onderwijs van hoge kwaliteit bieden. Het helpt dan op z’n zachtst gezegd niet om de kaasschaaf erover te halen.’

‘Repareer het dak bij mooi weer’

Het huidige verdeelsysteem, waarbij de universiteiten het grootste deel van hun onderwijsbudget krijgen vanuit een verdeling via het marktaandeel, is niet houdbaar, zegt Van der Chijs. Hij sluit daarbij aan bij de universiteitenvereniging VSNU. ‘De Nederlandse universiteiten zijn van hoge kwaliteit. We bieden goed onderwijs en investeren erin. Dat geldt ook voor de UT. Het is onverstandig om op dit moment een bezuiniging uit te rollen. Het gaat Nederland economisch voor de wind. Je zou het tegenovergestelde moeten doen: repareer het dak nu het mooi weer is.’

Het nieuwe kabinet zei een jaar geleden te gaan investeren in techniek. ‘Maar daar is nog niets concreets uit gekomen’, zegt hij. ‘En ook voor komend jaar hebben we geen signalen dat er wat bij komt.’

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.