Zo ziet het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs er uit

| Redactie , Wieneke Gunneweg

Voor het onderzoek naar diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs is in kaart gebracht waar dit beleid in het hoger onderwijs tot uitdrukking komt. Hoe draagt de instelling fysiek uit dat ze diverser en inclusiever willen zijn? Wat zien studenten en medewerkers concreet terug van alle voornemens en nota’s?

Illustraties door Jowan de Haan
1. Dekoloniseren onderwijscurriculum, inclusief lesmateriaal

Dertien van de twintig onderzochte instellingen geven aan hun onderwijsmateriaal onder de loep te houden om het inclusiever te maken.

2. Diversiteitsevenementen

Alle twintig onderzochte instellingen organiseren op enig moment evenementen rondom het thema diversiteit en inclusie. Dat kunnen lezingen zijn en debatten, maar ook netwerkborrels of outreachprogramma’s.

Op de UT wordt jaarlijks in de eerste week van oktober de Diversity Week gehouden. Ook individuele UT-groepen en -initiatieven, zoals het Female Faculty Network en Think with Pride, organiseren regelmatig evenementen rondom diversiteit.

3. Apart fysiek kantoor voor diversity office of diversiteits-beleidsmedewerkers

Op elke instellingen is de organisatievorm van het diversiteitsbeleid anders. Vaak maken diversiteitsmedewerkers deel uit van een afdeling hr of studentenzaken. Zeven van de twintig instellingen heeft een apart, herkenbaar, kantoor voor het diversity office.

De UT beschikt over een eigen Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) Team, bestaande uit de DE&I Officer Sterre Mkatini, HR Policy Advisor Michael Neys en Communication Advisor Linda Pasqual - van der Landen.

4. Streefcijfers vrouwelijke hoogleraren

Deze cijfers gelden alleen voor universiteiten en niet voor hogescholen. Alle dertien universiteiten hanteren streefcijfers voor de benoeming van vrouwelijke hoogleraren. Alleen de Technische Universiteit Eindhoven heeft ook een quotum voor het aantal vrouwelijke hoogleraren dat op een bepaald moment moet zijn benoemd.

Ongeveer 21% van alle UT-hoogleraren is momenteel vrouw. Het doel is om in 2025 een percentage van 25% vrouwelijke hoogleraren te bereiken.

5. Regenboogzebra of ander permanent LHBTI-symbool op de instelling

Bij negen van de twintig onderzochte instellingen troffen we een publiek LHBTI-symbool op het terrein aan. Vaak zijn het regenboogzebrapaden, trappen of een helling.

Hoewel er geen regenboogpad op de UT ligt, heeft de universiteit wel een eigen 'regenboogbankje', vlakbij de hoofdingang van de campus.

6. Genderneutrale toiletten

Alle onderzochte instellingen heb minimaal één genderneutraal, of all-gender, toilet. Maar het is soms even zoeken waar ze zijn en hoeveel het er zijn.

Op de UT bevinden zich all-gender toiletten in de Horst en binnenkort wordt er één geopend in de Bastille. Volgend jaar moeten er meer all-gender toiletten komen op de campus, aldus DE&I Officer Sterre Mkatini.

7. Toolkit werving en selectie, toolkit inclusief schrijven vacaturetekst

Ook doen alle onderzochte instellingen iets aan het inclusiever maken van het wervingstraject voor nieuw personeel. Door training en hulpmiddelen aan te bieden bij het werven, en in vacatures duidelijk te stellen dat de instelling open staat voor iedereen.

De UT streeft ook naar vacatureteksten die een diverse groep mensen aanmoedigt om te solliciteren.

8. Unconscious bias training

Elke onderzochte instelling heeft een vorm van unconscious bias training, waarin medewerkers en studenten hun eigen blinde vlekken en onbewuste vooroordelen leren te zien, en te tackelen. Op de meeste instellingen is de training niet verplicht.

Ook op de UT worden zogenaamde ‘unconscious bias trainingen’ standaard aangeboden door HR voor mensen die toetreden tot een benoemingsadviescommissie (BAC).

onderzoek

Voor dit onderzoek is een analyse gedaan van 36 beleidsdocumenten van 21 onderwijsinstellingen: 13 universiteiten en 8 hogescholen*. Dit betreft visies, strategieën, nota’s, actieplannen en position papers waarin onderwijsinstellingen hun plannen kenbaar maken.

* De deelnemende media van de universiteiten en hogescholen zijn aangesloten bij de Kring van Hoofdredacteuren van hogeronderwijsmedia.

Dit zijn de instellingen die zijn onderzocht:
Fontys hogescholen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Avans hogescholen, Technische Universiteit Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Maastricht University, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Tilburg University, Saxion hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit, Universiteit Leiden.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.