Toegewijd en met humor van de droge soort

| Rik Visschedijk

Na bijna negen jaar, en twee verschillende colleges van bestuur, is het tijd voor een nieuwe uitdaging voor Ron Mazier. De directeur Strategie & Beleid blijft in het hoger onderwijs, want hij gaat naar Wageningen University & Research. ‘Deze stap is goed voor mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.’

Een vaantje van zijn favoriete club in de kamer in de Spiegel verraadt zijn woonplaats: FC Utrecht. Bijna twee uur en twintig minuten, zo lang doet Mazier erover om dagelijks van deur tot deur te gaan. De wekker gaat om 5 uur en hij is niet voor 8 uur thuis. Daar heeft hij nooit een probleem mee gehad. ‘Veel en hard werken, ik vind het leuk. Dat heb ik altijd gehad, ik denk dat ik mag zeggen dat ik toegewijd ben.’

Stand-upcomedian

Toegewijd is een goede karakterisering van Mazier. UT’ers rondom zijn afdeling beamen dat. Maar, zeggen ook dat hij een heel andere kant heeft. Humor van de droge soort, goede imitaties en complete sketches van Jiskefet en Van Kooten & De Bie op het repertoire. Niet voor niets werd hij als stand-upcomedian gevraagd bij het afscheid van Ed Brinksma als rector. ‘Om de zaal een beetje los te krijgen. Ja, daar heb ik wel lol in. Werken is belangrijk, maar niet het enige in het leven. Plezier hoort er zeker bij.’

Sterke poot

Toen Mazier in 2009 begon op de UT, zag de organisatie er nog heel anders uit. Hij werd aangesteld als directeur Strategie en Communicatie. ‘Mijn eerste opdracht was om marketing en communicatie in een aparte kolom te organiseren’, memoreert hij. ‘Dat had alles te maken met de focus op studenteninstroom. Die moest omhoog. We hebben er een sterke poot van gemaakt, met zo’n vijftig fte. Mijn dienst, Strategie en Beleid, kreeg 35 fte. Daarmee konden we ons richten op thema’s als onderzoek en onderwijs, internationalisering, alumni-relaties, beleidsmonitoring, vastgoed en informatiemanagement.’

'Ik ben er best wel trots op dat we tot een breedgedragen visie kwamen'

Mazier stapte in op RoUTe 14, toentertijd de strategische visie voor de UT. De echte uitdaging kwam later, toen hij een belangrijke rol had in de totstandkoming van Vision 2020. ‘De UT is een ambtelijke en politieke organisatie’, vertelt Mazier. ‘Voor zo’n visie haal je input op bij verschillende onderdelen en belanghebbenden. Dus veel praten met decanen en wetenschappelijk directeuren, die met het CvB in het Strategisch Beraad de kar trokken voor de visievormig. Maar ook in kleine groepjes, zoals de medezeggenschap, studenten en alumni. Ik ben er best wel trots op dat we tot een breedgedragen visie kwamen.’

Iconisch

Er zit volgens Mazier veel moois in de beleidsvisie en de uitwerking daarvan. ‘Neem het DesignLab. Dat is iconisch voor waar de UT voor staat, namelijk wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen innovatief inzetten voor de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken. En we hebben stappen gezet om de externe oriëntatie van de UT verder te vergroten. Internationalisering en samenwerking met het bedrijfsleven opzoeken zijn daar voorbeelden van.’

Dat proces is nog niet af, weet Mazier. ‘De UT stond bekend om twee kernen: techniek en gammawetenschap. Die twee elementen zijn inmiddels veel meer verweven. In de organisatie zie je dat die twee UT-poten elkaar opzoeken en samenwerken. Dat kan nog verder uitgebouwd worden. Het lijkt me de juiste weg. Dit is een kleine universiteit, die op deze manier een geheel eigen profiel en karakter heeft.’ 

'Ik geniet van het begeleiden van processen, met af en toe duwen en sleuren' 

Hij kijkt uit naar zijn overstap naar Wageningen. ‘Het is een universiteit met een geheel eigen focus en commerciële onderzoeksinstituten. Dat maakt het complex en interessant.’ Daarmee blijft hij binnen de hoger onderwijssector. ‘Eerder werkte ik als consultant en directeur bij adviesbureau Deloitte. Daar ben je bezig met strategie, maar nooit echt onderdeel van het spel. Bij de UT was ik dat wel. Daarvan heb ik genoten: hele processen begeleiden en af en toe duwen en sleuren.’

Regelmaat organiseren

Dan is er de ‘bijvangst’, een aanzienlijk kortere reistijd. Met een zeventienjarige zoon David, die meervoudig gehandicapt is, een prettig vooruitzicht. ‘Hij heeft een onbekende stofwisselingsziekte en het niveau van een vierjarige’, zegt Mazier. ‘Thuis is alles tot in de puntjes geregeld, zodat hij regelmaat heeft. Zaterdag is onze vaste marktdag, dan doen we inkopen. ’s Avonds kook ik, dat is een hobby van mij.’

En hij maakt tijd voor zijn oudste zoon, Job (19). ‘Hij is net op kamers in Amsterdam. Gelukkig komt hij nog elk weekend thuis. En iedere twee weken staan we samen op de tribune in de Galgenwaard, onze club Utrecht toe te juichen. Dat voetbalvirus heeft hij van zijn vader.’


Ron Mazier neemt 14 december afscheid van de UT. Chris Tils, die eerder programmamanager was voor UT2020, is benoemd tot tijdelijke opvolger van Mazier.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.