ERC Advanced Grant voor Jurriaan Huskens

UT-hoogleraar Jurriaan Huskens ontvangt een ERC Advanced Grant van de European Research Council. Hij krijgt 2,5 miljoen euro voor een onderzoek naar de toepassing van receptor rekrutering in nieuwe zelfbouwende materialen voor bijvoorbeeld biosensoren en nanolithografie.

Receptor rekrutering is een biologisch proces waarbij specifieke moleculen (receptoren) na binding met bijvoorbeeld een virus samenwerken voor een sterkere interactie en voor het in gang zetten van een biologische respons. De receptoren ‘rekruteren’ elkaar en bewegen allemaal richting of in het celoppervlak. Biologen begrijpen dit proces steeds beter, maar in de scheikunde wordt er nog maar weinig gebruik van gemaakt om nieuwe moleculaire ontwerptechnieken te ontwikkelen.

Zelfbouwende materialen

Huskens  wil het proces uit de biologische context halen en toepassen binnen de nanotechnologie. ‘Als het lukt om die rekrutering naar de nanotechnologie te halen dan kunnen we materialen op een andere manier gecontroleerd samenstellen en slimme biosensoren gaan maken. Zodra een receptor op zo’n sensor een virusdeeltje herkent, haalt hij direct extra receptoren erbij om zo een heel nauwkeurig beeld te geven van het precieze aantal virusdeeltjes.’

Voor die biosensoren gaat Huskens werken aan zelfbouwende materialen op de nanoschaal. Door de natuur na te doen, ontwikkelt Huskens zo nieuwe technieken om op de allerkleinste schaal materialen te gaan bouwen. Dit kan op den duur leiden tot nieuwe, kleinere of efficiëntere hightech materialen of bijvoorbeeld kunstweefsels.

Het project waar hij deze ERC Advanced Grant voor ontvangt heet ‘RECRUIT: Receptor Recruitment as an Organizational Principle for Self-Assembling Matter’ en start in december voor een periode van vijf jaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.