Spinoza- en Stevinpremies toegekend: vier winnaars

Twee wetenschappers ontvangen dit jaar de Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Twee anderen krijgen een Stevinpremie voor hun maatschappelijke impact. Ze mogen ieder 1,5 miljoen euro aan onderzoek besteden.

De Spinozapremies staan bekend als de ‘Nederlandse Nobelprijzen’. Ze gaan dit jaar naar Bernet Elzinga en Detlef van Vuuren, meldt onderzoeksfinancier NWO.

Elzinga (1970) is hoogleraar stress-gerelateerde psychopathologie aan de Universiteit Leiden. Op basis van inzichten uit verschillende disciplines ontwikkelt ze laagdrempelige interventies die ouders en jongeren goed helpen, aldus het juryrapport. Bovendien verkleinen die interventies het risico op intergenerationele overdracht van psychische problematiek.

Van Vuuren (1970) is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Met zijn onderzoek op basis van het door zijn team ontwikkelde IMAGE-model biedt hij wetenschappers en beleidsmakers een hulpmiddel om de langetermijneffecten van verschillende klimaat- en milieubeleidsopties te evalueren. Zijn onderzoek speelt volgens NWO een belangrijke rol bij het Klimaatakkoord van Parijs en heeft bijgedragen aan meerdere rapporten van het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Stevinpremies

De Stevinpremies van eveneens 1,5 miljoen euro zijn in 2018 in het leven geroepen om de maatschappelijke impact van wetenschap te waarderen. De winnaars van dit jaar zijn David Abbink en Paul ’t Hart.

De Delftse hoogleraar mens-robotinteractie Abbink (1977) onderzoekt manieren om intelligente ondersteuningssystemen beter af te stemmen op de mens. Met een interdisciplinaire aanpak brengt hij de hele werkomgeving in kaart waarin robots moeten worden ingepast. Dat verhoogt de slaagkans van dit soort technologische innovaties aanzienlijk, aldus de jury.

Paul ’t Hart (1963), hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, heeft duizenden ambtenaren opgeleid en adviseerde honderden overheden en ambtsdragers op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Hij hoort volgens NWO bij de invloedrijkste bestuurskundewetenschappers van Nederland en is de initiator van een nieuwe beweging: positieve bestuurskunde.

Vernoemd naar…

Benedictus de Spinoza (1632-1677) was een van de grondleggers van de Verlichting. Hij was omstreden vanwege zijn religiekritiek en vermeende atheïsme. Ook pleitte hij voor de vrijheid van meningsuiting.

Simon Stevin (1548-1620) was wiskundige, natuurkundige en ingenieur. Hij is onder meer bekend vanwege zijn zeilwagen, een soort zeilboot die over het strand kon rijden. Ook verrijkte hij het Nederlands met woorden als wiskunde, wijsbegeerte, evenaar en middellijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.