Erik Horstman UT-docent van het jaar 2024

| Stan Waning

Erik Horstman is woensdagmiddag in het Amphitheater van de Vrijhof uitgeroepen tot winnaar van de Centrale Onderwijsprijs en mag zich UT-docent van het jaar 2024 noemen. De jury en het aanwezige publiek verkozen hem boven de twee andere finalisten, Alexander Brinkman en Jolien van Straalen-Pas.

Rector Tom Veldkamp overhandigt Erik Horstman de oorkonde.

De drie docenten wonnen dit jaar al bij hun eigen opleidingen de zogeheten decentrale onderwijsprijs. De finale van de UT-docent van het jaar werd bezocht door zo’n zestig mensen. Her trio docenten hield traditiegetrouw een minicollege van pakweg een kwartier, gevolgd door veel vragen uit het publiek.

Hoogleraar Alexander Brinkman (technische natuurkunde) trapte de finale af. De winnaar van de Centrale Onderwijsprijs van 2010 hield een verhaal over quantum thermodynamics. Alle aanwezigen kregen een elastiekje, om zelf te voelen hoe temperatuur kan veranderen bij het oprekken van materiaal. Naar voorbeeld van Brinkman hielden de studenten en medewerkers in de zaal het elastiek tegen hun mond, om het daarna maximaal te rekken. Brinkman verklaarde de daling van temperatuur door de koppeling te maken met quantumfysica en energieopslag in materiaal.

Universitair hoofddocent Erik Horstman (civiele techniek) begon zijn presentatie met een vraag. Wat hebben een mangrove, een garnalenspies, een oceaangolf en een overstroomd huis met elkaar gemeen? ‘Ik verwacht niet dat jullie het antwoord nu weten, maar ik hoop over een kwartier wel.’ In de vijftien minuten die volgden gaf Horstman antwoord op zijn vraag, door inzicht te geven in de opbouw van mangroves. En wat mangroves kunnen betekenen voor de wereld, bijvoorbeeld als modderverzamelaars, voor carbonopslag en kustbescherming.

Jolien van Straalen-Pas (psychologie) verzorgde het laatste college. Haar relaas was algemener van aard en toonde inzicht in de empirische cyclus en het gebruik van statistiek in psychologieonderzoek, en wat voor een factoren daarop van invloed kunnen zijn.

Na de slotpresentatie trok de jury zich terug om een winnaar te kiezen: dat werd Horstman. Hij ontving een oorkonde uit handen van rector Tom Veldkamp. De Centrale Onderwijsprijs maakt onderdeel uit van de eerste UT-brede Onderwijsweek. Vorig jaar werd Heidi Toivonen (psychologie) uitgeroepen tot docent van het jaar 2023.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.